Siostry zakonne w Polsce modlą się o ochronę praw do życia nienarodzonych oraz za tych, którzy stanowią prawo

Komunikat ws. ochrony prawa do życia każdego człowieka

Siostry zakonne w Polsce modlą się o ochronę prawa do życia nienarodzonych oraz za tych, którzy stanowią prawo.  Łączą się w ten sposób duchowo z apelem Konferencji Episkopatu Polski i całego Kościoła katolickiego o konieczności bezwarunkowego szacunku należnego każdej istocie ludzkiej we wszystkich chwilach jej istnienia. Ochrona prawa do życia każdego człowieka jest jedną z najważniejszych spraw.

W imieniu Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Matka Maksymilla Pliszka
Przewodnicząca