Odeszła do Pana M. Genowefa Niewęgłowska, była przełożona generalna Córek Najczystszego Serca Maryi

Matka Genowefa Niewęgłowska przyszła na świat 13 lipca 1954 roku w Radzyniu Podlaskim, jako córka Eugeniusza i Eleonory z domu Zabielska. Wychowywała się w głęboko wierzącej rodzinie katolickiej. Sakrament Chrztu Świętego przyjęła 20 lipca 1954 roku w parafii Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim, a Sakrament Bierzmowania 6 czerwca 1964 roku.

Przed wstąpieniem do Zgromadzenia, Genowefa ukończyła szkołę średnią oraz kursy katechetyczne, przygotowujące do pracy w katechezie. Przez trzy lata pracowała jako nauczycielka religii w parafiach w Kocku i Wodyniach.

Po rozeznaniu swojej drogi powołania i poznaniu charyzmatu Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, którego zadaniem jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży, Genowefa zgłosiła się do tego Zgromadzenia. 28 lutego 1977 roku została przyjęta do postulatu w Skórcu, a 14 sierpnia 1977 roku rozpoczęła dwuletni nowicjat. Pierwszą profesję zakonną złożyła 15 sierpnia 1979 roku, a śluby wieczyste 26 sierpnia 1984 roku w Nowym Mieście nad Pilicą.

Po złożeniu pierwszych ślubów, siostra Genowefa została skierowana na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie w 1984 roku uzyskała tytuł magistra teologii, o specjalizacji katechetycznej. W 2001 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, również na kierunku katechetycznym.

W Zgromadzeniu, przez wiele lat siostra Genowefa pracowała jako katechetka na różnych placówkach: w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Lublinie i Białymstoku. Od 1994 roku pełniła funkcję wizytatora katechetycznego, a od 1995 roku – doradcy metodycznego. W latach 1996-2000 prowadziła zajęcia w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie, a w latach 1996-2002 prowadziła również praktyki katechetyczne w WSD w Białymstoku.

Matka Genowefa pełniła również posługę przełożonej na placówkach w Lublinie, Białymstoku, Buczkowicach i Częstochowie. W latach 1997-2003 była Radną Generalną w Zarządzie Zgromadzenia, a w 2003 roku została wybrana na Przełożoną Generalną Zgromadzenia, pełniąc ten urząd z dużym poświęceniem i oddaniem do 2009 roku.

Po zakończeniu kadencji jako Przełożona Generalna, m. Genowefa przebywała w Częstochowie, Buczkowicach i Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie pracowała w Archiwum Zgromadzenia. Od 2018 roku przebywała w Częstochowie, pełniąc obowiązki przełożonej Wspólnoty przez dwie kadencje.

Matka Genowefa do końca swojego życia z pełnym oddaniem angażowała się w różne prace i codzienne życie Wspólnoty. W ostatnim czasie zmagała się z różnymi chorobami, które przyjmowała z pokorą i poddaniem się woli Bożej. Odeszła do Pana 30 maja 2024 roku, w Uroczystość Bożego Ciała, mając 70 lat, a w Zgromadzeniu – 47 lat.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym…