Obrady Ogólnopolskiej Kongregacji Duszpasterstwa Powołań

Na tyle jesteśmy czytelnymi świadkami na ile żyjemy w jedności z Chrystusem – podkreślił delegat KEP ds. Powołań i Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży, bp Marek Solarczyk. W Dobrym Miejscu w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Kongregacja Duszpasterstwa Powołań, która zgromadziła ponad 120 referentów zakonnych i diecezjalnych. Tematem zjazdu były słowa z adhortacji “‘Chrystus Vivit’ – Aby towarzyszyć innym na tej ścieżce, najpierw musisz mieć doświadczenie podążania nią samemu”.

Bp Marek Solarczyk podkreślił, że fundamentem wierności powołaniu jest wierności jedność z Chrystusem. – To na ile będę w stanie przyjąć i przeżyć jedność z Jezusem, na tyle będę potrafił uwierzyć, że On jest obecny w sakramentach które sprawuję jako kapłan, na tyle będę potrafił również doświadczyć i odkryć, to co Ewangelia przypomina jeśli chodzi o bogactwo różnych spotkań, które Jezus wnosi w życie ludzi, a ja jako kapłan mam okazję tego doświadczyć i przeżyć w mojej posłudze – wyznał bp Solarczyk.

Podkreślił, że w towarzyszeniu najważniejsza jest obecność. – Zmieniają się nasze doświadczenia, okoliczności zewnętrzne i warunki, w których ten proces się dokonuje. Zmienia się również bogactwo doświadczeń młodego człowieka, ale zasadniczo jego pragnienia i aspiracje są takie same. Trzeba zatem przejść wspólną drogę starając się zrozumieć tego drugiego – jego sposób myślenia, przeżywania, ocenę rzeczywistości – powiedział kapłan.

Prymas Polski, abp Wojciech Polak zwrócił uwagę, że dziś coraz częściej środowisko młodzieżowe jest poza zasięgiem doświadczenia Pana Boga. – Oni niejako chodzą inną drogą. Nie ma na niej odniesienia do Jezusa, czy rozeznawania. To nie są wartości, którymi młody człowiek żyje w weekend – zwrócił uwagę duchowny. Dodał, że katecheza szkolna również nie spełnia dziś swojego zadania, ponieważ często jest jedynie przekazywaniem pewnej wiedzy, która nie dotyka młodego człowieka. Tymczasem rozeznawanie może się dokonywać tylko wówczas, kiedy osoba żyje w klimacie Bożym – powiedział abp Polak.

Jako antidotum wskazał ewangelizację, czyli głoszenie kerygmatu. – Każdy człowiek szuka szczęścia, z tym, że wielu chce je odnaleźć poza Bogiem. Naszym zadaniem jest więc pokazać młodym, że Bóg im niczego nie zabiera, ale wręcz przeciwnie, pragnie ich realizacji w pełni, a to jest możliwe tylko w Nim. To czyni życie osoby prawdziwe wartościowym – jak mówi papież Benedykt XVI – przypomniał Prymas.

Zaapelował również o dojrzałe przeżywanie swojego powołania. – W pracy duszpasterskiej najważniejsze nie są struktury, programy, czy wytyczne, ale świadectwo konkretnego człowieka. Tego kim jest, jak wchodzi w relacje, na ile jest osobą dojrzałą. Jeśli relacja jest bliska i byłaby relacją złą, czy niszczącą człowieka, to będzie relacją raniącą – zauważył duchowny.

Podkreślił, że towarzyszenie ma pomóc młodemu człowiekowi stawać się coraz bardziej wolnym wewnętrznie – w jego relacjach do rodziny, do innych osób zewnętrznych oraz wolną w relacji do Boga. – Powołanie bowiem, to nie jest jakiś pomysł innych na moje życie, które ja mam zrealizować, ale to jest odczytywanie najgłębszych pragnień, tęsknot, które wpisane są w moje serce i mam moje życie przeżyć w całej prawdzie – podkreślił abp Polak.

– Wśród obecnych trudności na drodze rozeznawania powołania trzeba wymienić między innymi wielość propozycji, które oferuje świat oraz niestabilność rzeczywistości zewnętrznej, co przekłada się na życie wewnętrzne. Młody człowiek czuje się zagubiony i nie potrafi przetrawić tego co otrzymuje. Nie ma czasu, by zastanowić się nad sobą. Poza tym, to co oferuje świat wydaje się na pierwszy rzut oka ciekawsze, niż to co proponuje Kościół – zwróciła uwagę s. Anna Jóźwiak z Instytutu Królowej Apostołów dla Powołań.

Ks. prof. Marek Tatar zaapelował do duszpasterzy powołań, by angażując się w pracy z młodymi nie przywiązywali ich do siebie ale zawsze wskazywali na Chrystusa. Zwrócił również uwagę, by sami kapłani i osoby konsekrowane nie przywiązywały się zbyt mocno do konkretnych osób. – Rozmowy i spędzony czas zakładają głęboką więź ale trzeba mieć świadomość czemu to służy. Naszym zadaniem jest prowadzić młodych do Chrystusa, bo to On ich wzywa i zaprasza do wspólnej drogi – przypomniał duchowny.

Na temat towarzyszenie w rozeznawaniu powołania do życia zakonnego powiedziała s. Anna Moszczyńska, wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, wieloletnia odpowiedzialna za juniorat w zgromadzeniu. Zwróciła uwagę, na potrzebę by być z tymi, którzy kroczą drogą powołania i wspierania ich w odczytywaniu Bożej woli pośród codzienności.

O wolontariacie misyjnym jako miejscu rozeznawania powołania powiedział ks. Marcin Dąbkowski SDS, odpowiedzialny za Wolontariat Misyjny Salwator. Gościem był również o. Tomasz Maniura OMI, założyciel Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży Niniwa.

Ogólnopolskie Kongregacje Referentów Powołaniowych odbywają się dwa razy w roku – jesienią i na wiosnę. Bierze w nich udział ok. 150 osób odpowiedzialnych za powołania na szczeblu diecezjalnym i zakonnym z całego kraju.

Za: KAI