Serafitki pomagają w ośrodku z pacjentami zarażonymi koronawirusem

Kilka sióstr serafitek z Oświęcimia pomaga od 23 kwietnia w ośrodku opieki długoterminowej w Czernichowie. W placówce, w której u ponad 20 pensjonariuszy wykryto zarażenie koronawirusem Covid 19, przebywa około 200 pacjentów.

Koordynator Zintegrowanej Służby Ratowniczej Dawid Burzacki poinformował w przekazanym komunikacie, że wszystkie siostry zostały wyposażone w ubrania ochronne i przeszkolone z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej. „W porozumieniu z personelem ośrodka, zakonnice zostały skierowane w miejsca, gdzie pomoc ich będzie najbardziej potrzebna. Jedna z sióstr jest pielęgniarką, więc została oddelegowana do pomocy personelowi medycznemu ośrodka. Pozostałe będą pomagać w realizacji bieżących zadań związanych z opieką nad pensjonariuszami” – wyjaśnił.

Burzacki zapowiedział, że pobrane zostaną niedługo nowe wymazy, „aby po raz kolejny zweryfikować stan pensjonariuszy”. Od wyników tych testów zależeć będą dodatkowe obostrzenia w funkcjonowaniu placówki. Wskazał, że obecnie ratownicy najbardziej potrzebują: pulsoksymetrów, kombinezonów ochronnych III kat. typ 3,4,5 lub 6, maseczek ochronnych FFP2 i FFP3, płynów do dezynfekcji, rękawiczek lateksowych lub nitrylowych, wysokich ochraniaczy na obuwie, fartuchów jednorazowych lub odzieży jednorazowej, a także innego sprzętu medycznego.

Zaznaczył, że w sprawie przekazywania należy skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu +48666112695. Wsparcie działań Zintegrowanej Służby Ratowniczej jest możliwe poprzez zbiórkę na walkę z koronawirusem: www.zrzutka.pl/koronawirus.

W związku z wykryciem koronawirusa w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji “Ad-Finem” w Czernichowie, gdzie przebywają przeważnie osoby starsze, niektóre obłożnie chore, 12 kwietnia br. wprowadzono kwarantannę. Po dokonaniu odpowiednich badań obecność wirusa potwierdzono u 22 pacjentów oraz u czworga pracowników.

Klasztor sióstr serafitek w Oświęcimiu to dom macierzysty zgromadzenia założonego przez bł. Małgorzatę Łucję Szewczyk, która zapoczątkowała działalność prowadzonego przez siostry oświęcimskiego „domu ubogich” jeszcze pod koniec XIX wieku. Szczególnym charyzmatem serafitek jest praca wśród ubogich, starszych, chorych i niepełnosprawnych dzieci.

Za: KAI