Nowa przełożona elżbietanek cieszyńskich

Siostra Alberta Jasek CEOF została przełożoną generalną elżbietanek cieszyńskich – Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka. Wyboru na kolejną, czteroletnią kadencję dokonała Kapituła Generalna z udziałem sióstr z wszystkich domów zakonnych, która obradowała w Cieszynie.

S. Alberta (Magdalena) Jasek urodziła się w Katowicach, pochodzi z parafii św. Józefa w Chorzowie. Była animatorką wspólnoty „Dzieci Maryi”. Zakonnica pracowała przez 9 lat w ochronce w Bytomiu-Łagiewnikach, a przez ostatnie lata była dyrektorem DPS „Betania” w Cieszynie. W ostatnim roku posługiwała jako katechetka w szkole podstawowej. Nowa matka przełożona lubi chodzić po górach i jeździć na rowerze. Kapituła Generalna wybrała ją w miejsce ustępującej z tej funkcji s. Karoliny.

Bp Roman Pindel sprawował 19 maja 2019 r. Eucharystię w zakonnej kaplicy w Cieszynie. Była to Msza św. dziękczynna za wybór i zarazem błagalna o potrzebne łaski na dalszą posługę zgromadzenia. W kazaniu duchowny nawiązał do czytania ewangelicznego z dnia o nowym przykazaniu miłości, jakie daje Jezus. W tym kontekście biskup wyjaśnił, na czym polega budowa wspólnoty w oparciu o przykazanie miłości.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka powstało w 1622 roku w Aachen w Niemczech. Założyła je s. Apolonia Radermecher. Do Cieszyna siostry trafiły z Wrocławia w 1753 roku. Rok później poświęcony został ich pierwszy klasztor, szpitalik i kaplica. Pod koniec XIX wieku elżbietanki rozpoczęły budowę nowego szpitala w Cieszynie. Został on oddany do użytku wraz z budynkami klasztornymi i kościołem 16 lipca 1903 roku.

Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety jest instytutem zakonnym na prawie papieskim o ślubach prostych, agregowanym do I Zakonu Świętego Franciszka. Siostry składają trzy śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Tworzą jedną rodzinę zakonną, mają jednakowe prawa i obowiązki. Głównym celem zgromadzenia jest pielęgnowanie chorych i pomoc w duszpasterstwie parafialnym.

Elżbietanki cieszyńskie mają placówki w Cieszynie (Dom Generalny), Zabrzegu, Miotku, Bytomiu-Łagiewnikach, Tarnawie i Dortmundzie. Obecnie jest 58 razem sióstr, łącznie z postulantką.

Za: diecezja.bielsko.pl