Inauguracja Studium Formacyjnego 2018

Na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego w dniu 12 października 2018 Mszę św. sprawował ks. Krzysztof Pawlina, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzciciela, do którego od kilku lat zostało afiliowane Studium Formacyjne. Na rok 2018/2019 zgłosiły się 33 uczestniczki z 13 zgromadzeń zakonnych z Warszawy i dalszych stron: Płock, Augustów, Żdżary, Mariówka. W grupie jest 7 nowicjuszek, 5 juniorystek, 3 siostry po ślubach wieczystych, oraz 18 postulantek. W homilii Ks. Rektor rozwinął temat motywacji podjęcia nauki w Studium Formacyjnym. Podając przykłady omówił 3 rodzaje motywacji: by nabrać mocy duchowej i wiedzieć kim się jest; by pomogło myśleć o Stwórcy i o tych, którym ta duchowość będzie pomocna; uczyć się prawdziwej duchowości. Studium ma pomagać, by relacje z Bogiem i ludźmi wzrastały. Pan jest najważniejszy! W inauguracji wzięła również udział s. Benigna Kania OUS, przełożona prowincjalna, a równocześnie wice-przewodnicząca Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, która z ramienia Konsulty jest opiekunką Studium Formacyjnego oraz 2 mistrzynie. Zachęcone do gorliwego przeżywania swego powołania siostry rozpoczęły prace nowego roku akademickiego.