PROGRAM PRACY MIĘDZYZAKONNEJ NA ROK 2013-2014

Temat:  GŁOSZENIE KERYGMATU

Hasło:  WIERZĘ W SYNA BOŻEGO

Wrzesień: Co to jest Kerygmat?

 • „… abyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc życie mieli w imię Jego.” J 20,31

Październik: Kto to jest ewangelizator?

 • „…Ja was wybrałem sobie ze świata…” J 15,19
 • „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.”  Mk 16,15 „Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki.” Łk 10.3.

Listopad: Bez nowych ewangelizatorów nie ma nowej ewangelizacji.

Zadania ewangelizatora.

 • „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał…” J 15,16
 • Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych.” Łk 9,1-2. „Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.” Łk 19,40

Grudzień: Maryja – Gwiazdą nowej ewangelizacji.

 • „… Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu.” Łk 2,51. „Niewiasto, oto syn twój. (…) Oto Matka twoja”. J 19,26-27.

Styczeń: Kerygmat domaga się nawrócenia.

 • Wybór Jezusa jako Pana życia, zakorzenienie w Jezusie.
 • Wybór chrześcijaństwa jako stylu życia.
 • Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.” J 6,68
 • „Poszedł (…) i zaczął rozgłaszać w Dekapolu, co Jezus z nim uczynił.” Mk 5,20

Luty: Jezus zbawia dziś.

 • Każdy, kto w Niego wierzy, nie zostanie zawiedziony. (Zob.: 1P 2,6).
 • „Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami”. Iz 55,8
 • Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.” Łk 16.15.

Marzec: Skuteczność kerygmatu zależy od stopnia zjednoczenia z Jezusem.

 • Czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał.” Łk 24,32
 • „Oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma.” Łk 24,45
 • …słowo, które wychodzi z ust moich nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.” Iz 55,11

Kwiecień: Pułapka szybkich efektów…

 • „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi…” Łk 13,24
 • „… nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.” Łk 14,33
 • Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.” Łk 14,27.

Maj: Duch Święty prowadzi ewangelizatora.

 • „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze” J 14,16  Charyzmaty w służbie głoszenia Jezusa.
 • „A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” J 14,26
 • Szukanie Dawcy darów, a nie samych darów.
 • Gdy  jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.” J 15,26,
 • Zaplecze ewangelizatora: modlitwa wspólnoty.
 • „Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.” 2 Kor 1,11 „Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy…” Flp 1,19.

Literatura:

 • Jan Paweł II,  Encyklika  Dominum et Vivificantem
 • Jan Paweł II,  Adhortacja Vita Consecrata
 • Jan Paweł II, Adhortacja Pastores Dabo Vobis
 • Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas Est
 • Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz.I i II
 • Benedykt XVI, Tajemnica Jezusa Chrystusa
 • Kard.Jorge Bergoglio, W niebie i na ziemi (Dialogi z Rabinem Abrahamem Skórka)
 • Raniero Cantalamessa,  Życie w Chrystusie
 • Raniero Cantalamessa, Pierwsze dary Ducha
 • Giacomo Perego,  Nowy Testament a życie konsekrowane.
 • Jose H.Prado Flores, Formacja uczniów
 • Zdzisław Józef Kijas OFMConv., Uboga jest nasza wiara.
 • Bp Grzegorz Ryś,  Skandal Miłosierdzia