Rozpoczęcie nowego roku pracy w Studium

Dnia 9 października 2020 aula domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza po ponad pół rocznej przerwie zapełniła się uczestniczkami Studium Formacyjnego. W obecnym roku Studium obchodzi 10 lecie swego istnienia w obecnej formie. Natomiast korzeniami sięga dokształcenia dla juniorystek zorganizowanego 50 lat temu na polecenie sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z polecenia ks. prof. Krzysztofa Pawliny, Rektora Akademii Katolickiej Warszawy, Mszę św. celebrował i homilię wygłosił ks. Mateusz Wyrzykowski. Celebrans we wstępie podkreślił 2 znaczenia słów: „bycie uczniem”. Jedno oznacza „stan”, czyli przynależność do Chrystusa jaką mamy od chwili chrztu św. a drugie znaczenie zawiera element dynamizmu, stawania się. Podkreślił, że studiowanie ma pomóc w stawaniu się uczniem i dzieleniu się wiarą. W homilii rozwinął myśl, jak postępować, by wiarygodnie głosić Ewangelię. Podkreślał konieczność wiązania wiedzy z życiem Ewangelią. Ewangelia ma stać się sposobem życia. Mamy dzielić się wiarą z innymi, by doprowadzić ludzi do zbawienia.

Na rozpoczęcie nowego roku pracy, z ramienia konsulty KWPŻZZ przybyła jedna z konsultorek, przełożona generalna M. Beata Mazur, urszulanka Serca Jezusa Konającego. W krótkich słowach zachęciła siostry uczestniczki do zdobywania świętości. Studium w tym dążeniu ma dopomagać.

 W obecnym roku bierze udział 26 sióstr z 14 zgromadzeń zakonnych.

W czasie Mszy św. siostry z pierwszego roku otrzymały indeksy, natomiast po Mszy św. 5 Sióstr, które ukończyły 3 lata nauki, otrzymało dyplomy.

Po zakończeniu oficjalnej części, siostry podziękowały Matce Beacie za opiekę jakiej doświadczają ze strony konsulty, a także na ręce ks. Mateusza, przekazały ks. Rektorowi za opiekę od strony uczelni.

Na zakończenie siostry przy herbacie dzieliły się swoimi doświadczeniami.