Wybory nowego Zarządu Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Jesienne Zebranie Plenarne KWPŻZZ odbyło się w dniach 6-7 października 2020 w Warszawie, w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym przy ul. Dewajtis. Zebranie miało  charakter sprawozdawczo-wyborczy. W Zebraniu wzięło udział około 120 sióstr reprezentujących 104 żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce. Do Konsulty, będącej zarządem Konferencji, zostało wybranych, spośród przełożonych generalnych i prowincjalnych, osiem sióstr reprezentujących różne charyzmaty i kierunki pracy apostolskiej:

 

  • Przewodnicząca – S. Dolores Zok, przełożona prowincjalna, Służebnice Ducha Świętego
  • Wice-przewodnicząca – M. Ewa Kaczmarek, przełożona generalna, Misjonarki Chrystusa Króla
  • M. Maksymilla Pliszka, przełożona generalna, Służebniczki BDNP (Dębickie)
  • M. Barbara Latocha, przełożona generalna, Sługi Jezusa
  • M. Beata Mazur, przełożona generalna, Urszulanki SJK
  • M. Teresa Maciuszek, przełożona generalna, Albertynki
  • S. Teofania Migowska, przełożona prowincjalna, Nazaretanki (prow. Warszawa)
  • M. Dąbrówka Augustyn, przełożona generalna, Służebniczki NMP NP – Śląskie

Kadencja Konsulty trwa trzy lata. Głównym tematem spotkania była tożsamość Osób konsekrowanych.