Jubileusz Życia Konsekrowanego – Dar jubileuszowy dla Ojca Świętego

Zgromadzenia Zakonne Żeńskie w Polsce w darze Ojcu Świętemu z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego

W odpowiedzi na apel Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, skierowany do osób konsekrowanych na całym świecie, aby przeżyć tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego w duchu „przebaczenia, solidarności i wzajemnego przygarnięcia się, czyniąc prorocki gest komunii względem tych, którzy znajdują się w szczególnej potrzebie”, wszystkie Zgromadzenia żeńskie w Polsce wielkodusznie odpowiedziały na ten apel. W okresie Adwentu i Bożego Narodzenia został zebrany dar pieniężny o odpowiadającej ok. 150 tys. dolarów. Oprócz daru pieniężnego, przekazanego do dyspozycji Ojca Świętego w dniu 2 lutego br., nie zabrakło darów natury duchowej i materialnej, podjęcia nowych inicjatyw na rzecz potrzebujących w naszym kraju i w krajach sąsiednich.

Według nadesłanych listów do Sekretariatu KWPŻZZ w Warszawie, wspólnoty i pojedyncze siostry, aby zaoszczędzić na dar z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego, podjęły następujące inicjatywy:

W okresie Adwentu

 • podjęły dni pokuty i wyrzeczenia w niektóre dni okresu Adwentu i w ciągu całego roku,
 • zrezygnowały z drugiego dania w piątki, niektóre wspólnoty z kolacji (oprócz niedziel)
 • podjęły raz w tygodniu lub kilkudniowy post o chlebie i wodzie,
 • zrezygnowały z dodatków do chleba,
 • niektóre wspólnoty nie piekły ciasta, inne spożywały posiłki bez mięsa, bez słodyczy i deserów,
 • inne wspólnoty miały jednodaniowy obiad w niektóre dni,
 • wyrzekły się spożywania słodyczy pod wszelkimi postaciami,
 • wyrabiały i sprzedawały figurki Dzieciątka Jezus, stroiki świąteczne, świece jubileuszowe, różańce,
 • przeznaczyły część dochodu z rozprowadzania opłatków świątecznych,
 • pewne wspólnoty zorganizowały mały bazar w celu zebrania pieniędzy na powyższy cel.

Na Święta Bożego Narodzenia

 • zrezygnowały z paczek na św. Mikołaja, na święta Bożego Narodzenia,
 • niektóre wspólnoty nie piekły ciasta na święta, przygotowały skromniejsze potrawy, zrezygnowały z napoi i owoców,
 • bardzo świadomie przygotowały skromniejszą pod względem materialnym oprawę świąt, ograniczyły zakupy świąteczne do rzeczy koniecznych.

Podjęły codzienne oszczędności

 • ograniczyły korzystanie z telefonów do najbardziej koniecznych,
 • zwróciły większą uwagę na oszczędzanie energii elektrycznej, gazu, wody oraz środków czystościowych,
 • korzystały z tańszych środków lokomocji, ograniczały się do wyjazdów naprawdę koniecznych,
 • pewna grupa sióstr zrezygnowała z kieszonkowego przeznaczonego na urlop,
 • niektóre siostry zrezygnowały z urlopów i z różnych wygód,
 • pojedyncze siostry zrezygnowały z zalecanych przez lekarza drogich leków zastępując je tańszymi o podobnym działaniu,
 • niektóre siostry zrezygnowały z kupowania leków przeciwbólowych,
 • ograniczyły się do posiłków bardziej skromnych – zmniejszone porcje mięsa, tańsza wędlina,
 • ograniczyły spożywanie deserów, słodyczy, owoców, napoi, kawy,
 • zrezygnowały z niektórych zakupów, niekoniecznych i drogich ubiorów,
 • zaniechały zakupu w tym roku sezonowej odzieży,
 • zrezygnowały z upominków imieninowych,
 • niektóre wspólnoty, składając większą ofiarę pieniężną, postanowiły przez cały rok ograniczać swoje potrzeby na rzecz Ojca Świętego i potrzebujących.

Przeznaczyły

 • niektóre siostry oddały talony pieniężne otrzymane w szkole i oszczędności z godzin nadliczbowych,
 • inne wspólnoty przekazały swoje oszczędności lub zbierane pieniądze, za które planowano kupić nowe wyposażenie dla domu zakonnego,
 • w jednym zakładzie wychowawczym siostry oddały bony towarowe funduszu socjalnego,
 • przeznaczyły całą lub pewną sumę pieniędzy otrzymanych od rodzin, przyjaciół i dobroczyńców.

Dodatkowe dary duchowe i materialne

 • niektóre wspólnoty ofiarnie dzieliły się z ubogimi tym, co same otrzymały w darze,
 • podjęły dodatkową pracę podczas misji w parafii,
 • z większym zaangażowaniem starały się o prostotę życia w pragnieniach i działaniach, w przedmiotach codziennego użytku,
 • niektóre wspólnoty zaplanowany dalsze dary materialne i duchowe na rzecz potrzebujących w ciągu całego Roku Jubileuszowego,
 • do ofiary materialnej siostry dołączają dary natury duchowej (modlitwy, adoracje Najśw. Sakramentu, a także cierpienia fizyczne i duchowe), składane Bogu w intencjach Ojca Świętego i osób potrzebujących.