„Głoszenie Ewangelii przez służbę ubogim” – Sesja dla Sióstr Pielęgniarek

Pod hasłem „Idźcie i głoście” przebiegają na Jasnej Górze Dni Skupienia Sióstr Pielęgniarek. Doroczne trzydniowe spotkanie rozpoczęło się we wtorek, 5 września.

Siostry na co dzień pracują w placówkach państwowych i prywatnych, wśród chorych i niepełnosprawnych. Coroczne jasnogórskie spotkanie jest dla nich okazją do wymiany doświadczeń, ale także nabraniem sił do dalszej, niełatwej posługi osobom cierpiącym. W spotkaniu uczestniczy ok. 100 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń.

Podczas dorocznego spotkania siostry wysłuchają szeregu konferencji, które dotyczyć będą nie tylko formacji duchowej, ale także zagadnień medycznych i prawnych, związanych z zawodem pielęgniarki. W tym roku skupiono się na nadciśnieniu i chorobach serca. Siostry codziennie uczestniczą także we Mszach św., Apelu Jasnogórskim i wspólnych nabożeństwach.

„Mamy tutaj spotkanie sióstr pielęgniarek, jest to sesja formacyjno-edukacyjna. Będziemy się tutaj wzmacniać duchowo, i intelektualnie troszeczkę też – opowiada s. Milena Kamieniecka ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, przewodnicząca Sekcji Pielęgniarskiej działającej przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych – W tym roku zajmujemy się sercem, tzn. fizjologia, choroby, leczenie, nadciśnienie tętnicze, to wszystko będzie prowadził dr Michał Kowara”.

„Te spotkania zainicjował ks. kard. Wyszyński, to było wtedy, kiedy u nas panowała jeszcze głęboka komuna, i od tego czasu, co roku te spotkania są. Na początku było nas ok. 700 – 1 tys., teraz jest ok. 100 osób, ponieważ są różne formy szkolenia, więc siostry korzystają też z innych form. W sumie sióstr zaangażowanych w szpitalach jest 2 tys. 700, ale większość sióstr pracuje w swoich domach opieki, ale są też siostry, które pracują przychodniach, w szpitalach” – podkreśla s. Milena Kamieniecka.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy arch. białostockiej; s. Agnieszka Koteja, albertynka; o. Marek Tomczyk, paulin; dr Michał Kowara oraz ks. prałat Arkadiusz Zawistowski.

Dni Skupienia rozpoczęła Msza św. w Kaplicy Matki Bożej we wtorek, 5 września. Eucharystii przewodniczył bp Henryk Ciereszko, bp pomoc. arch białostockiej.

Bp Henryk Ciereszko  w homilii wskazywał na Maryję, Królową Polski i mówił: „Pośród wielu tytułów, które Maryja nosi: Matka Kościoła, Matka Miłosierdzia, Królowa Polska, także Maryja nosi tytuł Gwiazda Ewangelizacji. Po raz pierwszy tę nazwę Maryi, tą godność, przypisał Ojciec Święty bł. Paweł VI, w swoim dokumencie adhortacji apostolskiej 'Evangelii Nuntiandi’ w 1975 r. Gdy wielką troską roztaczał o sprawę głoszenia słowa Bożego, szerzenia wiary i ewangelizacji w naszym świecie, wtedy w swej wypowiedzi wskazał na Maryję, nazywając Ją Gwiazdą Ewangelizacji, zawierzył to dzieło opiece Matce Bożej, ale jednocześnie wskazał, że Maryja jest Tą, która w swojej misji Matki Kościoła była także ewngelizującą”.

„Maryja była pierwszą ewangelizowaną, bo o to do Niej przychodzi Archanioł Gabriel i zwiastuje, że będzie Matką Syna Bożego – podkreślał bp Henryk Ciereszko – Pośród wezwań i powołań, które podejmujemy jest też to, które przyjęły siostry zakonne w swej posłudze pielęgniarek, które opiekują się, troszczą osobami chorymi, starszymi. To też jest piękne miejsce głoszenia Chrystusa, zwiastowania Dobrej Nowiny, to jest piękne miejsce dawania świadectwa przez swoją posługę, posługę miłosierdzia, o tym, że Bóg jest Ojcem Miłosierdzia, o tym, że Bóg troszczy się o każdego z nas, zwłaszcza o tego, który jest w szczególnej potrzebie, który jest doświadczony chorobą czy cierpieniem. Piękne dzieło, piękne zadania w ramach wielkiego dzieła Kościoła głoszenia zwiastowania prawd Bożych, tak jak to czyni Kościół przez wieki, po nasze czasy. A szczególniej dzisiaj jest wezwany do tego, aby głosić, dawać świadectwo: 'Idźcie i głoście’”.

Na zakończenie Mszy św. została poświęcona Kopia Cudownego Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, która będzie peregrynować po parafii św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej.

Coroczne jesienne spotkanie pielęgniarek organizuje na Jasnej Górze Komisja Służb Medycznych przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.

o. Stanisław Tomoń

Za Jasna Góra