Konkurs w 100-lecie Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek

8 czerwca 2019 r. Mszą świętą w łódzkiej Archikatedrze, sprawowaną pod przewodnictwem ks. Marcina Wojtasika, Dyrektora Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej, rozpoczęły się uroczystości podsumowujące Ogólnopolski konkurs „Męka Pańska w oczach dzieci i młodzieży”. W czasie kazania ks. Wojtasik zwrócił uwagę, że ten konkurs miał na celu spojrzenie przez Mękę Chrystusa na miłość Boga do człowieka. Konkurs plastyczno-literacki wpisuje się w obchody 100-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa (Siostry Pasjonistki). Organizatorki konkursu – Siostry Pasjonistki – chciały w ten sposób rozbudzić wśród dzieci i młodzieży kult Męki Pańskiej oraz przybliżyć charyzmat Zgromadzenia. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno na terenie diecezji, w których Siostry Pasjonistki posługują, jak i poza nimi. Jury pod przewodnictwem s. Noemi miało niełatwe zadanie, aby wybrać najlepsze prace, dlatego postanowiło przyznać wiele wyróżnień we wszystkich kategoriach wiekowych. W czasie Mszy świętej śpiewała łódzka schola dziecięca pod kierunkiem s. Ismeny, a oprawę liturgiczną przygotowała młodzież z Głowna pod kierunkiem s. Dolorosy.

Dalsza część podsumowania konkursu odbyła się w auli budynku łódzkiej kurii. Zanim nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu, młodzież przedstawiła krótką historię Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. W czasie uroczystości podziękowano katechetom, nauczycielom i dyrektorom szkół oraz rodzicom, którzy czuwali nad wykonaniem i dostarczeniem prac konkursowych. Galę finałową poprowadziła młodzież z Tomaszowa Mazowieckiego, przygotowana przez s. Noemi, a uświetniła schola pod kierunkiem s.Ismeny. Na koniec do wielbienia Boga tańcem porwała zebranych na uroczystości s.Rozalia. M. Agnes, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek, podziękowała s. Noemi oraz wszystkim siostrom zaangażowanym w przeprowadzenie konkursu, a uczestników zachęciła do brania udziału w kolejnych konkursach. Po części oficjalnej, podczas poczęstunku, był czas na rozmowy z siostrami.

SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Za: siostrypasjonistki.pl