Siostry Ekonomki na sesji szkoleniowej – „Ekonomia w służbie charyzmatu i misji”

W dniach 3-4 czerwca 2019 r. ponad 130 Sióstr uczestniczy w Zakopanem, w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” w Sesji dla Sióstr Ekonomek generalnych i prowincjalnych, zorganizowanej przez Komisję Prawno-Ekonomiczną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Podczas Sesji omawiane są aktualne sprawy prawno-ekonomiczne. Podjęto szczegółowe tematy dotyczące: podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, Pracowniczych Planów Kapitałowych, dokumentacji pracowniczej. Na spotkanie zostały zaproszone osoby kompetentne z różnych dziedzin, przedstawiciele Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier Ministerstwa Finansów i instytucji, z którymi zgromadzenia współpracują.

Siostry zapoznają się z nowym dokumentem Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Ekonomia w służbie charyzmatu i misji. Wysłuchają również konferencji duchowej: Nasze wielkie pragnienia oraz wykładu Wojna handlowa czyli wojna z Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Spotkanie służy także wymianie informacji i doświadczeń, również po zajęciach, w gronie Sióstr ekonomek.