Zmarła S. Christiana Busz, była Przełożona Generalna Sióstr Boromeuszek

Dnia 14 kwietnia 2023 r.  Pan wezwał do siebie w 88 roku życia i 64 roku zakonnej profesji SIOSTRĘ M. CHRISTIANĘ BUSZ.

Siostra Christiana urodziła się 13.09.1935 r. w Rudzie Śląskiej – Wirku. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Wirku uczęszczała do Technikum Finansowego oraz ukończyła 4-letni kurs katechetyczny. Idąc za głosem powołania dnia 13.02.1957 r. wstąpiła do naszego Zgromadzenia w Mikołowie. Po odbyciu formacji 17.10.1959 r. złożyła śluby zakonne.

Po złożeniu pierwszej profesji, przełożeni Zgromadzenia posłali s. Christianę na studia do Lublina na Katolicki Uniwersytet Lubelski, na wydział teologiczny na specjalizację teologii moralnej.
W latach 1971–1973 oraz 1978-1981 uzupełniła swoje wykształcenie teologiczne w zakresie liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od 1964 r. po zakończeniu studiów w Lublinie podjęła pracę katechetyczną przekazując prawdy wiary i przygotowując do sakramentów świętych dzieci i młodzież w Mikołowie w parafii św. Wojciecha (1964-1975; 1984-1996), w Gliwicach w parafii św. Michała (1964-1968), w Siemianowicach Śl. w parafii Krzyża Świętego (1975-1982) oraz w Pszczynie w parafii Wszystkich Świętych (1982-1984).

Podczas Kapituły generalnej w roku 1984 została wybrana na radną generalną na sześcioletnią kadencję. W tym czasie, w 1988 roku została delegowana z Domu Generalnego do nowo powstałego domu zakonnego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 26, gdzie została mianowana przełożoną tamtejszej wspólnoty zakonnej. Również powierzono jej funkcję mistrzyni junioratu w latach 1994-1998. Dnia 9 kwietnia 1996 r. na X Kapitule Generalnej została wybrana na przełożoną generalną Zgromadzenia. Powierzone zadanie pełniła przez dwie kadencje do roku 2008. Po zakończeniu urzędu w kwietniu 2008 r. zamieszkała w domu zakonnym przy ul. Żwirki i Wigury w Mikołowie, gdzie została mianowana przełożoną wspólnoty i pełniła tą funkcję przez dwie kadencje. W dalszych latach swego życia służyła Zgromadzeniu swoim bogatym doświadczeniem, modlitwą i cierpieniem.

Bardzo istotnym zaangażowaniem w życiu Siostry Christiany była Liturgia Kościoła, jej posoborowa odnowa oraz udział w nowych ruchach kościelnych, pogłębiających duchowość liturgiczną i charyzmatyczną. W tym duchu starała się pogłębiać formację liturgiczną w Zgromadzeniu, jako asystentka, mistrzyni junioratu i przełożona generalna. Wielkim szacunkiem otaczała Pasterzy Kościoła – biskupów i kapłanów. Z zaangażowaniem uczestniczyła w życiu Archidiecezji Katowickiej będąc członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej w latach 1971-2002. Była wrażliwa i otwarta na potrzeby lokalnego społeczeństwa i starała się na nie pozytywnie odpowiadać. Owocem tej troski było odzyskanie w 1998 roku własności Zgromadzenia, jakim jest Szpital św. Józefa. Także w odpowiedzi na realia społeczno-demograficzne, w czasie pełnienia przez nią kadencji przełożonej generalnej, Zgromadzenie podjęło trud budowy nowego budynku przy szpitalu, który miał spełniać standardy i wymogi nowoczesnego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Troszczyła się o głoszenie Słowa Bożego, o ewangelizację i katechizację, żyła na bieżąco wydarzeniami Kościoła i Zgromadzenia. Była czcicielką Bożego Miłosierdzia. Swoją modlitwę, a także cierpienia ofiarowała za Kościół i Zgromadzenie. Pogodna i uśmiechnięta, z cierpliwością znosiła cierpienia i fizyczną słabość wieku. W Oktawie Zmartwychwstania Pańskiego odeszła cicho do domu Ojca, w Szpitalu św. Józefa, wsparta modlitwą sióstr.

Ufając Bogu bogatemu w miłosierdzie, powierzamy Mu w modlitwach naszą zmarłą Siostrę Christianę prosząc, by przyjął ją do wiecznej radości i pełni obcowania z sobą.

/Siostry Boromeuszki/