Jubileusz Życia Konsekrowanego – informacje z niektórych diecezji

(na podstawie doniesień KAI)

Białystok

„Nigdy nie wiedziałem smutnej zakonnicy” – stwierdził podczas Mszy odprawionej 2 lutego w białostockiej katedrze abp Stanisław Szymecki. W Dniu Życia Konsekrowanego siostry zakonne zgromadzone w świątyni odnowiły swoje śluby. W homilii ks. Henryk Żukowski, wikariusz biskupi ds. zakonnych, zwrócił uwagę na ogrom dobra, jakie dokonuje się przez pracę i modlitwę osób zakonnych.

W archidiecezji białostockiej posługuje prawie 200 sióstr ze różnych zgromadzeń i tylko 12 kapłanów zakonnych. Siostry z 15 zgromadzeń zakonnych mieszkają w 26 domach.

Drohiczyn

O potrzebie odkrywania wartości powołań zakonnych i życia konsekrowanego mówił w kazaniu bp drohiczyński Antoni Dydycz. 2 lutego w katedrze drohiczyńskiej. Odprawił on Mszę św. dla osób konsekrowanych, które w Dniu Życia Konsekrowanego obchodziły swój Jubileusz 2000.
Bp Dydycz wskazał szczególnie na Maryję, która w pełni wypełniała rady ewangeliczne.

Po Eucharystii zakonnice z różnych zgromadzeń wystąpiły z programem artystycznym, zaś referat o duchowości zakonnej wygłosił o. Andrzej Baran OFMCap. z Białej Podlaskiej.
W diecezji drohiczyńskiej są 4 zakony i zgromadzenia męskie i 12 żeńskich.

Ełk

„Życie konsekrowane polega na tym, że na tej drodze świętość jest wybierana od początku do końca jako główny cel życia” – napisał biskup ełcki Wojciech Ziemba w liście z okazji jubileuszowego Dnia Życia Konsekrowanego. Biskup podkreślił, że ci, którzy mają autentyczne powołanie do życia konsekrowanego nie wybierają go po to, aby uniknąć trudów związanych z małżeństwem i rodziną, ale aby życie swoje przeżyć w sposób jeszcze bardziej wartościowy, aby naśladować Jezusa, a przede wszystkim Jego czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.

Bp Ziemba zwrócił również uwagę, że świat potrzebuje „nauczania z mocą”, do którego powołani są zarówno duchowni, jak i świeccy, „ale to na osobach konsekrowanych spoczywa obowiązek nadania temu głoszeniu formy maksymalnie podobnej do tej, jaka była charakterystyczna dla przepowiadania Jezusa. Konsekrowani mają „opowiadać na dachach” to co jest zakryte przed światem, mają dzielić się z ludźmi swoim przeżywaniem Boga” – podkreślił. Nawiązując do słów Jana Pawła II, który porównał osoby konsekrowane do proroków, którzy nie tyko mówią, ale dają przykład swoim życiem bp Ziemba zauważył, że są one nimi dopiero wtedy, gdy wypełniają dobrze swoje powołanie. Nawiązując do niewielkiej liczby zgromadzeń w diecezji ełckiej zachęcał do modlitwy w intencji fundacji nowych domów zakonnych.

W diecezji ełckiej jest 50 zakonników w 6 zgromadzeniach męskich. Prowadzą oni domy zakonne w 13 parafiach diecezji. Zgromadzenia żeńskie, których w diecezji jest 11skupiają ponad 160 sióstr w 22 domach zakonnych.

Gdańsk

Rodziny zakonne archidiecezji gdańskiej spotkały się 2 lutego – w Dniu Życia Konsekrowanego – na uroczystej Mszy Świętej w katedrze oliwskiej. Liturgii przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski, który sam jest zakonnikiem ze Zgromadzenia księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo.

Życie konsekrowane to dar dany Kościołowi przez Boga – mówił w homilii abp Gocłowski. – To pójście za Chrystusem w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie.

Na terenie archidiecezji gdańskiej działa ok. 40 żeńskich i 25 męskich zakonów i zgromadzeń zakonnych.

Kalisz

W dniu 2 lutego przedstawiciele zakonów z całej diecezji kaliskiej zgromadzili się w bazylice św. Józefa w Kaliszu. Po krótkim nabożeństwie wszyscy w procesji przeszli do katedry św. Mikołaja. Tutaj bp Stanisław Napierała wraz z kapłanami zakonnymi sprawował Eucharystię. W homilii ks. biskup nawiązał do odpustów Roku Jubileuszowego: „Chciejmy ten Rok Święty przeżyć bardzo owocnie. Właśnie w tym roku powinniśmy w sposób szczególny spotkać się z Jezusem Chrystusem i zjednoczyć się z Nim. Bądźmy dla innych apostołami” – mówił bp Napierała.

W diecezji kaliskiej pracuje 46 zakonów i zgromadzeń żeńskich – w tym 4 kontemplacyjne – do których łącznie należy 526 sióstr, natomiast 19 zakonów i zgromadzeń męskich skupia 70 zakonników.

Katowice

W związku z przypadającym 2 lutego Światowym Dniem Życia Konsekrowanego abp Zimoń napisał specjalny list, w którym dziękował wspólnotom zakonnym za ich modlitwę oraz działalność katechetyczną i charytatywną m.in. w szpitalach, przedszkolach i ochronkach. Jak zauważył, w różnych formach życia konsekrowanego: od wspólnot kontemplacyjnych aż po te, wykorzystujące środki społecznego przekazu, żyje na całym świecie ponad milion osób, z czego około 40 tys. w Polsce.

W archidiecezji katowickiej pracuje około 1100 zakonników i sióstr zakonnych, w tym ponad 100 domów żeńskich a w nich blisko 1000 sióstr zakonnych z 23 zgromadzeń, 8 zakonów męskich, a ich członków jest ok. 150 – ojców i braci. Na terenie archidiecezji katowickiej działa 9 instytutów świeckich, w których zrzeszonych jest prawie 100 osób.

Kilkuset zakonników i sióstr zakonnych z całej diecezji zgromadziło się na uroczystości obchodów Jubileuszu Życia Konsekrowanego 2 lutego br. w katowickiej katedrze. Mszy św. przewodniczył metropolita górnośląski abp Damian Zimoń., a jego sekretarz ks. Roman Kempny podkreślił w kazaniu wpływ zakonnego życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie na postawy ludzi świeckich. Zakonna czystość jest bowiem wsparciem dla osób, które nie dają owładnąć się panseksualizmowi, posłuszeństwo jest szkołą korzystania z wolności, a ubóstwo i prostota życia są nie tylko znakami solidarności z ubogimi, a także umocnieniem dla tych, którzy – posiadając wiele – chcą być wierni ideałom Ewangelii.

W programie spotkania znalazła się też konferencja ks. prof. Romualda Raka, który podkreślił potrzebę udziału osób konsekrowanych w nowej ewangelizacji, zwłaszcza przez świadectwo wewnętrznej radości.

Kielce

„Posłannictwo życia konsekrowanego jest kontynuowaniem posłannictwa i działalności Jezusa Chrystusa” – przypomniał 2 lutego podczas uroczystości Dnia Życia Konsekrowanego kielecki biskup pomocniczy Mieczysław Jaworski. Przewodniczył w bazylice katedralnej Mszy św. dla zakonników i sióstr zakonnych. „Tak jak Chrystus ofiarował się za ludzi, tak wy ofiarowaliście się służyć człowiekowi w Chrystusie” – mówił w homilii. Stwierdził, że osoby konsekrowane od początku dziejów Kościoła „są na pierwszej linii frontu misji charytatywnej, nauczania i wychowania”. Przypomniał, że „był czas, kiedy w imię wrogiej narodowi ideologii zakazano im pracy w szpitalach, szkołach, sierocińcach”. Bp Jaworski wezwał do modlitwy o powołania do życia konsekrowanego; mówił: „Twórzmy dobry klimat w domach i społeczeństwie, aby te powołania wzrastały i dojrzewały. Jeśli powołań brakuje, to dlatego że coraz mniej liczne są nasze rodziny, klimat religijny w rodzinach nie jest dogłębnie Boży i po Bożemu gorący”.

Podczas Mszy zgromadzeni zakonnicy i zakonnice odmówili modlitwę dziękczynną za dar, który otrzymały od Pana i odnowiły swoje przyrzeczenia.
Wcześniej, przez trzy dni odprawiali rekolekcje, nabożeństwa pokutne, adorowali Najświętszy

Sakrament i pościli. Zebrane dzięki wyrzeczeniom pieniądze przeznaczone zostały na pomoc dla ubogich i potrzebujących.

W diecezji kieleckiej działa 12 zgromadzeń męskich w 14 domach. Są też 62 wspólnoty żeńskie, w tym 4 kontemplacyjne, z 29 zgromadzeń. Przebywa w nich 386 sióstr, z tego 75 za klauzurą.

Koszalin

Blisko 200 przedstawicieli instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej zgromadziło się 2 lutego w koszalińskiej katedrze, by wspólnie modlić się w światowym Dniu Życia Konsekrowanego.

W homilii podczas Mszy św. koncelebrowanej, biskup koszalińsko-kołobrzeski Marian Gołębiewski, podkreślił że życie konsekrowane ma odzwierciedlać blask Bożej miłości. „Wielki Jubileusz – mówił bp Gołębiewski – znajduje w życiu konsekrowanym wspaniałe urzeczywistnienie, historyczne i egzystencjalne tej tajemnicy, która objawia się w osobie Jezusa Chrystusa”. Podkreślił, że życie konsekrowane nie polega jedynie na kochaniu Boga całym sercem, do czego zobowiązani są wszyscy ochrzczeni, ale na oddaniu Chrystusowi całej swojej egzystencji.

Na zakończenie Eucharystii słowa podziękowania do ks. biskupa skierował o. Janusz Jędryszek OFM Conv., który wygłoszoną homilię nazwał „ambitnym programem” aktualnym nie tylko w Roku Jubileuszowym. Dziękując przybyłym na dzisiejsze uroczystości kapłanom i siostrom zakonnym wyraził nadzieję, że w przyszłości Dzień Życia Konsekrowanego będzie gromadził coraz więcej osób konsekrowanych, które choć w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nie mają wielu macierzystych domów, heroicznie wspierają pracę apostolską diecezji od początku istnienia.

Osoby konsekrowane spotkały się wcześniej na konferencji ascetycznej na temat: „Życie konsekrowane jako propozycja dla współczesnego zlaicyzowanego świata w kontekście Wielkiego Jubileuszu”. Wygłosił ją ojciec duchowny WSD w Koszalinie ks. Antoni Badura.

Kraków

30 stycznia 2000 roku Mszą św. w bazylice mariackiej w Krakowie zostało zainaugurowane triduum przed Dniem Życia Konsekrowanego.

„Najważniejszą misją osób konsekrowanych jest dawać świadectwo o Jezusie swoim życiem, stawami i czynami – powiedział w homilii bp Edward Samsel, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. „Nie lękajcie się pragnąć świętości, nie lękajcie się być świętymi, uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych – zachęcał tłumnie przybyłych zakonników i siostry zakonne z całego Krakowa.

Zwracając się do osób konsekrowanych bp Samsel mówił też o znaczeniu ich misji dla Kościoła i świata u progu III tysiąclecia. Powiedział, że zakonnice i zakonnicy najpełniej uczestniczą w powołaniu Kościoła do świadczenia o Chrystusie, a także w Jego prorockiej i wychowawczej misji. Bp Samsel podkreślił, że osoby konsekrowane, wybierając drogę rad ewangelicznych, upodabniają się do „Chrystusa naśladując te wzorce życia, które On sam dał swoim uczniom. Postępując na tej drodze osoby konsekrowane żyją Jego życiem. Zachowując dziewictwo świadczą, że Bóg jest największą miłością, że Jemu należy oddać swoje serce. Praktykując ubóstwo świadczą o Jezusie, który wszystko otrzymał od Ojca. Żyjąc w posłuszeństwie, świadczą o Jezusie, mającym upodobanie jedynie w woli Ojca.”

Mówiąc o owocach duchowych życia konsekrowanego, bp Samsel podkreślił, że im bardziej dana osoba i wspólnota odda się Ojcu, im głębiej upodobni się do Chrystusa i im mocniej otworzy na Ducha Świętego, tym bardziej przyczyni się do odnowy świata.

2 lutego, w dniu Jubileuszu, Mszę św. w bazylice mariackiej dla zgromadzeń zakonnych Krakowa odprawił – w koncelebrze z krakowskimi kapłanami – kard. Franciszek Macharski. „To dziękczynienie całego Kościoła krakowskiego, zarówno świeckich i kapłanów, zakonnic i zakonników za dar konsekracji.” – mówił metropolita krakowski.

Kard. Macharski zaznaczył, że Kościół krakowski dziękuje za braci i siostry, którzy, aby oddać się całkowicie na służbę Bogu, zostawili wszystko co było dla nich najdroższe, i ludzi, których kochali. Kaznodzieja nawiązał też do postaci Maryi, która przyniosła do świątyni małego Jezusa. „W swoim życiu Ona najpełniej doświadczyła, co znaczą słowa „niech się stanie Twoja wola”. Dzięki tej wierności została wzięta do chwały nieba” – mówił kard. Macharski.

„Kiedy myślę o konsekracji, która jest również i moim udziałem, kiedy myślę, jak tym darem żyć i wytrwać w wierności – mówił dalej – to patrzę na starego Symeona, w którym odezwała się cała tęsknota i pragnienie spotkania z Bogiem, które zrealizowało się u końca jego życia. Każdy z nas może podobnie powiedzieć: daj Boże tak żyć, żeby do takiego spotkania z Bogiem doszło” – podsumował kard. Macharski.

Legnica

W katedrze legnickiej zabrzmiało 2 lutego potrójne „odnawiam”. Przedstawiciele męskich i żeńskich zgromadzeń pracujących na terenie diecezji legnickiej uczestniczyli w uroczystej Mszy z odnowieniem ślubów zakonnych, której przewodniczył bp Tadeusz Rybak. Zakonnice i zakonnicy ponownie przyrzekali żyć w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie.

„Trudno wypowiedzieć – mówił biskup – jak wiele zakony, ludzie życia konsekrowanego, uczynili w ciągu tych dwóch tysięcy lat dla dobra ludzi cierpiących, ludzi ubogich, dla dobra kultury. Podziwiamy do dziś nie tylko wspaniałe budowle, ale trwające ciągle dzieła miłosierdzia, szkolnictwo, wyższe uczelnie i inne instytucje służące ludziom”. Biskup podkreślił, że kto chce mówić obiektywnie o kulturze duchowej i materialnej narodu, nie może zapomnieć o działalności zakonów, zgromadzeń, ludzi życia konsekrowanego.

Bp Rybak przypomniał też, że w wielu krajach osoby konsekrowane giną śmiercią męczeńską. „Ta ofiara krwi, męczeńskiego życia, razem z modlitwą, razem z działalnością błogosławioną jest wielkim darem dla współczesnego świata” – powiedział. Biskup dziękował Bogu „za modlitwy sióstr klauzurowych, ofiary ich życia, za wszystkie siostry pielęgniarki pochylające się nad ludźmi starymi, niedołężnymi nad dziećmi którymi się zajmują”. Ordynariusz legnicki prosił, by Bóg umacniał wybór osób konsekrowanych i by nie topniały ich szeregi.

W diecezji legnickiej pracuje ponad 300 sióstr i ponad 90 kapłanów zakonnych w 25 parafiach.

Lublin

„Poszukiwanie Bożego piękna każe nam troszczyć się o wizerunek Boga, zniekształcany we współczesnym świecie” – mówił abp Józef Życiński do osób konsekrowanych, zgromadzonych 2 lutego na jubileuszowych uroczystościach w lubelskiej archikatedrze.

„W wasze święto patronalne życzę wam górskich wypraw na poziomie Taboru, żebyście tam umieli wpatrywać się jak apostołowie w Chrystusa, żebyście schodząc z Taboru umieli nieść opowieść o spotkaniach z Chrystusem waszym bliskim. Nie bójcie się samotnych wędrówek ku szczytom. Umiejcie w perspektywie Bożego światła podziwiać piękno tych krajobrazów, których nie widzą miłośnicy wygodnych domowych bamboszy” – życzył zebranym metropolita lubelski. „Bardziej wpatrujmy się w Boże światło niż w ludzkie mroki – mówił abp Życiński, stwierdzając, że specjalnym wezwaniem dla konsekrowanych jest z jednej strony dostrzeganie bólu świata, z drugiej strony zaś bycie przede wszystkim świadkiem Bożej radości.

Centralne uroczystości poprzedziło triduum, przygotowujące osoby konsekrowane na przeżycie jubileuszu. Trzydniowym spotkaniom modlitewnym towarzyszyło zbieranie funduszy na rzecz działającego w Lublinie hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia. W czasie Mszy św. szczególną modlitwą zebrani otoczyli bp Mieczysława Cisło, obchodzącego dziś drugą rocznicę swoich biskupich święceń.

W archidiecezji lubelskiej działa 47 zgromadzeń żeńskich skupionych w 107 domach, w których mieszka 800 sióstr zakonnych (ponad 70 sióstr to studentki). W 35 domach 19 zgromadzeń męskich działa 250 kapłanów zakonnych (ponad 140 studentów teologii). Na terenie archidiecezji jest także 13 instytutów świeckich.

Łódź

Do kontemplacji Jezusa i niesienia Go innym na pielgrzymim szlaku trzeciego tysiąclecia zachęcał wszystkich członków instytutów życia konsekrowanego abp Władysław Ziółek. Ordynariusz łódzki przewodniczył 2 lutego Mszy św. z okazji Jubileuszu osób konsekrowanych.
Uroczystość w łódzkiej katedrze rozpoczęła się odśpiewaniem „Godzinek” oraz procesją ze świecami. Mszę św. celebrował abp ordynariusz. Nawiązując do sceny ofiarowania Jezusa w świątyni abp Władysław Ziółek powiedział: „Nie przestając kontemplować i wielbić Jezusa złożonego w kołysce, trzeba go wziąć i pójść pielgrzymim szlakiem, aby stanąć w Drzwiach Świętych i przekroczyć próg III tysiąclecia. Nie lękajcie się chcieć świętości. Nie lękajcie się być świętymi. Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych. Niech świętość nie będzie obcym i pusto brzmiącym słowem także i na naszej łódzkiej ziemi, która tak bardzo potrzebuje niesionej przez was Dobrej Nowiny” – apelował abp Ziółek.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich łódzkich zakonów i zgromadzeń zakonnych oraz instytutów świeckich życia konsekrowanego.

Na terenie archidiecezji łódzkiej pracuje 630 sióstr i 203 zakonników. Żyją oni w 88 domach zakonnych. Do tej rzeszy konsekrowanych dołączyły też instytuty świeckie życia konsekrowanego w liczbie 6. Gromadzą one około 40 osób.

Opole

Diecezjalnym obchodom jubileuszowego Dnia Życia Konsekrowanego, które zgromadziły w dn. 2 lutego w katedrze opolskiej ponad 300 sióstr i braci zakonnych, przewodniczył ks. bp Jan Bagiński.

W homilii ks. biskup mówił o wspólnocie zakonnej jako istotnym przejawie piękna życia konsekrowanego. Jego zdaniem pierwszorzędną rolę w jej tworzeniu odgrywają właśnie przełożeni, którzy powinni „powodować w niej życiodajny obieg miłości. Jak ognia przełożony powinien unikać partykularyzmu i faworyzowania pewnych osób, bo przełożony musi być sprawiedliwym ojcem, a przełożona sprawiedliwą matką kochającą jednakowo wszystkie swoje dzieci, niezależnie od ich walorów.” – radził kaznodzieja.

Podczas liturgii zgromadzeni zakonnicy i zakonnice odnowili swoje śluby zakonne. Po Mszy św. spotkali się w auli Muzeum Diecezjalnego, gdzie wysłuchali konferencji o Jubileuszu oraz obejrzeli jubileuszowy program słowno-muzyczny w wykonaniu raciborskich sióstr służebnic Ducha Świętego.

Poznań

W liście z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego abp Juliusz Paetz, metropolita poznański, napisał m. in.: „W pierwszej linii frontu ewangelizacyjnego mają – jak zawsze w historii – stać osoby konsekrowane. To one „głoszą na dachach” to, co same najpierw przeżyły w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem. To one – ożywione gorliwością swoich świętych założycieli – z odwagą idą z Dobrą Nowiną do najdalszych zakątków ziemi; to one poszukują nowych dróg głoszenia Ewangelii oraz nowych metod nauczania i wychowania” – napisał metropolita.

W liczącej ponad 1,5 mln wiernych archidiecezji poznańskiej pracuje ok. 500 zakonników i 1400 sióstr zakonnych. Abp Paetz podziękował zakonom za służbę Kościołowi, społeczeństwu i Polsce.

Metropolita poznański przewodniczył także uroczystościom Jubileuszu Życia Konsekrowanego, 2 lutego w bazylice archikatedralnej w Poznaniu. „Dzisiejsze święto przeżywamy jako dzień radości i dziękczynienia za wszystko, czym Wasze instytuty obdarzają Kościół, społeczeństwo, Polskę” – zwrócił się w homilii do zakonników i zakonnic abp Paetz.

W homilii przypomniał, że osoby zakonne prowadzą przedszkola, szkoły domy samotnej matki, schroniska dla bezdomnych, kuchnie dla ubogich, katechizują dzieci i młodzież oraz pracują w szpitalach i zajmują się działalnością duszpasterską. Metropolita poznański podkreślił, że to zaangażowanie osób zakonnych „rozwiewa wątpliwości co do sensu życia zakonnego, wysuwane w środowiskach wrogich Kościołowi lub obojętnych”. Zdaniem abp. Paetza, społeczna użyteczność zakonów nie wyczerpuje jednak „prawdy o istocie i wartości życia konsekrowanego”. Metropolita poznański zaznaczył, że członkowie zgromadzeń zakonnych „wypełniając rady ewangeliczne, stają się światłem: znakiem dla wszystkich chrześcijan”, a także „dla duchownych obdarzonych godnością kapłaństwa służebnego i dla laikatu katolickiego”.

Na uroczystości Dnia Życia Konsekrowanego przybyło do najstarszej w Polsce katedry kilkuset zakonników i zakonnic z całej archidiecezji. Wszystkie osoby zakonne odnowiły śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Zgromadzeni w świątyni złożyli też życzenia obchodzącemu 2 lutego swoje 65. urodziny abp. Juliuszowi Paetzowi.

Przemyśl

Na Jubileuszowy Dzień Życia Konsekrowanego do przemyskiej archikatedry przybyli 2 lutego księża i siostry zakonne ze wszystkich zgromadzeń pracujących na terenie archidiecezji przemyskiej, aby wspólnie uwielbiać Boga i dziękować za łaskę powołania oraz modlić się o nowe powołania do zakonnej służby Bogu.

Koncelebrowanej Mszy św. z udziałem miejscowego metropolity abp. Józefa Michalika przewodniczył bp Bolesław Taborski, emerytowany biskup pomocniczy, jubilat, który obchodził tego dnia 36. rocznicę konsekracji biskupiej.

Homilię wygłosił zaproszony na uroczystość bp Edward Dajczak z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Przypomniał on zebranym zakonnicom i zakonnikom o nieustannym obowiązku dawania świadectwa doskonałego życia według rad ewangelicznych, bo tego oczekuje od nich Chrystus i dzisiejszy zlaicyzowany świat

Bp Bolesław Taborski, liczący 83 lata, dziękując wszystkim za modlitwę w jego intencji, powiedział, że przyszło mu dzisiaj, jak starcowi Symeonowi, dziękować za długie życie i łaskę 36 lat posługi biskupiej.

Na zakończenie uroczystości abp Michalik podziękował zakonom męskim i żeńskim za pracę i posługę ewangelizacyjną w diecezji.

Na terenie archidiecezji przemyskiej pracuje 160 kapłanów zakonnych i ponad 1020 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń.

Radom

Dnia 31 stycznia, biskup pomocniczy diec. radomskiej Stefan Siczek, zwracając się do wszystkich wiernych zaapelował, aby życzliwie patrzeć na ten rodzaj życia i traktować je jako wielki dar od Boga. „W dzisiejszym świecie osoby konsekrowane poprzez ślub czystości i walkę z pożądliwością, wskazują że można opanować ciało a istotą życia nie jest rozpasanie seksualne” – podkreślił bp Siczek. Zwracając się do rodziców, których dzieci chcą poświęcić się Bogu powiedział: „Nigdy nie należy stawać na drodze Boga wzywającego. Trzeba mieć wyczucie tej tajemnicy i dlatego poprzez modlitwę należy prosić Go o drogowskazy”. Przypomniał też, że Jan Paweł II od początku swego pontyfikatu gromadził 2 lutego osoby zakonne w bazylice św. Piotra na wspólnej modlitwie, chcąc w ten sposób podkreślić wartość tego rodzaju życia.

Jubileuszowym uroczystościom w radomskiej katedrze w dniu 2 lutego przewodniczył bp Jan Chrapek. „To święto zaprasza nas, abyśmy światło Chrystusowej miłości, moc wiary i blask chrześcijańskiej nadziei wnosili w świat ludzkich tęsknot” – mówił bp radomski Jan Chrapek do osób konsekrowanych. Ks. biskup wzywał, aby nie lękać się tego wysiłku, jakim jest dawanie świadectwa o Bogu. „Im bardziej świat jest szary i ciemny, tym bardziej winniśmy blask Chrystusowej miłości tam wnosić. Do tego w sposób szczególny są powołane osoby zaproszone Chrystusowym „Pójdź za mną”” – powiedział biskup. „Chrystus was potrzebuje, aby każdy zakamarek świata nie pozostał w mrokach zwątpień” – mówił kaznodzieja. Zwracając się na zakończenie homilii do braci i sióstr zakonnych biskup radomski powiedział: „Jesteście powołani, aby wziąć Chrystusa i wnieść Go do świątyni współczesnego świata. Nie wolno zamykać Go w klasztornych celach oraz zagłuszać przeciętnością i kompromisem”.
W diecezji radomskiej jest 82 księży zakonnych i 471 sióstr.

Tarnów

Msze św. i modlitwy różańcowe odprawiane w różnych kościołach diecezji, adoracje Najświętszego Sakramentu oraz audycje radiowe przybliżające życie osób konsekrowanych znalazły się w programie triduum przygotowującego zakonnice i zakonników diecezji tarnowskiej do obchodów Jubileuszowego Dnia Życia Konsekrowanego.

Od 30 stycznia tarnowskie radio Plus nadawało specjalne audycje przybliżające słuchaczom życie i pracę osób konsekrowanych. Radio transmitowało też Msze św. odprawiane w ramach przygotowań do uroczystości oraz zaprosiło do studia przedstawicieli zakonów i zgromadzeń , których domy znajdują się na terenie diecezji.

W specjalnym słowie, skierowanym za pośrednictwem tarnowskiego radia Plus do osób konsekrowanych, biskup Wiktor Skworc podkreślił, że życie konsekrowane ma nieocenione znaczenie w świecie współczesnym, w którym rady ewangeliczne – posłuszeństwo, czystość i ubóstwo – nie są modne. Podziękował też zakonnicom i zakonnikom za wieloraką służbę pełnioną każdego dnia w instytucjach kościelnych i świeckich na terenie diecezji tarnowskiej. Biskup Skworc powiedział w radiu Plus, że na diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego zaprosił do Tarnowa także siostry klauzurowe: klaryski ze Starego Sącza i bernardynki z Zakliczyna. „Razem z nimi będziemy dziękować Bogu za dar powołania oraz prosić o dochowanie wierności charyzmatom życia konsekrowanego” – dodał biskup.

Na diecezjalne obchody Dnia Życia Konsekrowanego w dniu 2 lutego przyjechało do tarnowskiej bazyliki katedralnej kilkaset zakonnic i zakonników z całej diecezji.

„Kościół tarnowski pilne potrzebuje świadectwa miłości i jedności chrześcijańskiej, dawanego przez wspólnoty osób konsekrowanych” – powiedział biskup tarnowski Wiktor Skworc w homilii wygłoszonej podczas Mszy św.

Biskup Skworc powiedział, że zakonnice i zakonnicy przybyli do tarnowskiej katedry, aby na nowo ofiarować Bogu siebie samych, aby odnowić swoje śluby posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, aby potwierdzić wierność powołaniu do życia konsekrowanego. Biskup powiedział też, że Rok Wielkiego Jubileuszu powinien być czasem nowej ewangelizacji także poprzez troskę o jedność i ducha prawdziwej wspólnoty. „Kościół tarnowski pilne potrzebuje świadectwa miłości i jedności chrześcijańskiej, dawanego przez wspólnoty osób konsekrowanych! Zjednoczenia w modlitwie, służbie i miłości!” – mówił biskup.

Toruń

Ponad 500 osób konsekrowanych i wielu świeckich zebrało się 2 lutego w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu na diecezjalnych obchodach Dnia Życia Konsekrowanego. Świętowanie rozpoczęła Liturgia Światła pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego, po której wszyscy procesyjnie przeszli do katedry świętych Janów, by uczestniczyć w Eucharystii.

W homilii biskup przypominał postacie świętych osób konsekrowanych z terenu diecezji, m.in. Marię Karłowską i Jutę z Chełmży. „Cisi, ubodzy, miłosierni, rozmiłowani w Bogu są dla nas natchnieniem i porywającym przykładem” – przypominał bp Suski. „Ludzie dzisiaj bardzo potrzebują takich wzorów do naśladowania” – dodał cytując przesłanie Ojca Świętego wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki.

Warszawa

31 stycznia 2000 roku, w drugim dniu triduum przygotowawczego do Jubileuszu Życia Konsekrowanego śpiewane Nieszpory z udziałem przedstawicieli wielu zgromadzeń i zakonów męskich i żeńskich odbyły się w kościele sióstr franciszkanek pw. św. Marcina w Warszawie.

„Każda osoba konsekrowana jest powołana by służyć człowiekowi” – powiedział ks. Karol Dąbrowski CSMA w homilii podczas nabożeństwa. Ks. Dąbrowski zwrócił uwagę na to, że osoby konsekrowane muszą stawać się świętymi, by mogły świecić jasnością swoich cnót, a przez to oświecać drogi ludziom. Ukazując postać św. ks. Bosko, patrona dnia podkreślił, że osoby konsekrowane muszą uczynić wszystko, by człowiek, do którego zostały posłane mógł stać się uczestnikiem Królestwa Niebieskiego. „Sekretem dobrze przeżytego powołania – powiedział ks. Dąbrowski – jest wprowadzenie w czyn religii ze wszystkimi tego konsekwencjami.” Zaapelował też do zgromadzonych, by nieustannie umacniani Ciałem Chrystusa służyli bliźnim, zwłaszcza tym, którzy wstępują w ich ślady, są przyszłością narodu i swoim życiem mają objawiać wiosnę chrześcijaństwa.

W archidiecezji warszawskiej są 224 instytuty życia konsekrowanego w tym 36 męskich skupiających 1027 zakonników, 415 kapłanów, 271 braci i 305 kleryków. Żyją oni w 62 domach zakonnych.

W zgromadzeniach żeńskich na terenie archidiecezji warszawskiej żyje 2630 osób mieszkających w 198 domach zakonnych.

2 lutego, Prymas Polski, kard. Józef Glemp, przewodniczył uroczystej liturgii w warszawskiej bazylice archikatedralnej. Na Mszę św. przybyli liczni przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego z archidiecezji warszawskiej, koncelebrowało ją blisko 40 prowincjałów męskich zgromadzeń zakonnych.

W homilii Prymas Polski podkreślił, że Kościół potrzebuje tych, którzy potrafią głosić Ewangelię życiem: zarówno świętych i błogosławionych jak też ludzi, którzy poświęcają swoje życie Bogu, praktykując trzy rady ewangeliczne. Liczne przykłady nieposłuszeństwa oraz malwersacji, korupcji i kradzieży, o których głośno jest w mediach przemawiają za potrzebą świadectwa posłuszeństwa i ubóstwa jakie dają osoby konsekrowane – mówił kard. Glemp. Dodał również, że w świecie, który wmawia ludziom, iż nieczystość znaczy tyle co wolność, a ponadto ośmiesza to, co szlachetne i piękne, nie jest łatwo realizować ślub czystości. Jednak to, co nie przychodzi łatwo ma na ogół dużą wartość – zauważył prymas Glemp. Warszawa, stolica Polski – mówił dalej ks. Prymas – szczególnie potrzebuje świadectwa życia osób konsekrowanych, gdyż właśnie tutaj ścierają się nurty przeciwne zasadom chrześcijańskim. Zadaniem osób konsekrowanych w Kościele – według kard. Glempa – jest pokazanie światu, czym jest Kościół.

Po homilii przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego (którzy wypełnili całą katedrę) odnowili śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wypowiadając formułę odnowienia ślubów modlili się m.in.: „Ojcze, umocnij nas swą łaską, abyśmy żyjąc święcie byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej obecności”.

Na Mszę św. z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego do warszawskiej archikatedry najliczniej przybyły siostry zakonne ze zgromadzeń działających na terenie archidiecezji warszawskiej. Obecni byli również bracia zakonni a ponadto przedstawicielki instytutów świeckich.

Warszawa-Praga

Rodzicom i dziadkom sióstr zakonnych i zakonników dziękował najgoręcej warszawsko-praski biskup Kazimierz Romaniuk podczas obchodzonego 2 lutego w praskiej katedrze św. Floriana Dnia Życia Konsekrowanego. Po raz pierwszy, na biskupie zaproszenie, obok kilkuset osób konsekrowanych, do świątyni przybyły także ich rodziny.

„Najcieplej witam i dziękuję za chrześcijańskie wychowanie babciom i dziadkom obecnych tu zakonników i zakonnic” – podkreślał bp Romaniuk rozpoczynając Eucharystię. Swoją homilię poświęcił „pierwszym ewangelicznym osobom konsekrowanym – bohaterom dzisiejszej Ewangelii”. „Dzieciątko Jezus, Maryja, Józef, Symeon i Anna – oni jako pierwsi poświęcili swe życie Bogu i Jego dziełu” – rozważał kaznodzieja. „Gdyby nie było zakonów, świat może by się nie zawalił, ale na pewno byłoby mu bardzo ciężko” – żartował na zakończenie warszawsko-praski biskup.

Świątynię po brzegi wypełniły tłumy wiernych z gromnicami, oraz setki osób w różnokolorowych habitach i welonach, które kolejny raz odnowiły dziś swoje zakonne ślubowania „bycia dla świata czytelnym znakiem Bożej obecności”.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej działa 56 żeńskich zgromadzeń zakonnych, posiadających w sumie 115 domów, które gromadzą około 1200 zakonnic, natomiast męskich zgromadzeń jest 21 – około 120 zakonników jest skupionych wokół 9 zakonnych parafii i kilku nieparafialnych placówek. Ponadto na terenie diecezji mieszkają członkowie siedmiu instytutów świeckich (w sumie ok. 50 osób).

Włocławek

Z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego bp Bronisław Dembowski, ordynariusz włocławski, napisał list pasterski do wszystkich diecezjan. Podkreśla w nim trzy elementy: misję świadectwa osób poświęconych Bogu, ich misję prorocką oraz misję nauczania i wychowania. „Im głębsze jest w życiu osób konsekrowanych doświadczenie Boga i własnej nędzy, tym ich misja prorocka staje się bardziej autentyczna, jednoznaczna – podkreślił w liście bp Dembowski. Biskup włocławski apeluje o modlitwę za osoby konsekrowane, „aby naśladując Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, stawiały zawsze w swoich wyborach na pierwszym miejscu Boga i dobra wieczne, aby odważnie ogłaszały wolę Bożą i piętnowały wszystko, co się jej sprzeciwia, szczególnie struktury zła i grzechu, jakich i dziś pełno w naszym społeczeństwie”.

Na terenie diecezji włocławskiej znajdują się domy 10 zakonów i zgromadzeń męskich z około 130 zakonnikami. Swoje domy zakonne ma w diecezji 21 zakonów i zgromadzeń żeńskich. W sumie znajduje się w nich ok. 460 zakonnic.

Wrocław

Z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego metropolita wrocławski kard. Henryk Gulbinowicz przewodniczył 2 lutego Mszy św. koncelebrowanej m.in. przez grekokatolickiego biskupa diecezji wrocławsko-gdańskiej Włodzimierza Juszczaka, wrocławskiego biskupa pomocniczego Edwarda Janiaka, rektorów miejscowych uczelni katolickich oraz przełożonych męskich zgromadzeń zakonnych. Uroczystości połączono z obchodzoną tego dnia 25. rocznicą ingresu kard. Gulbinowicza do katedry wrocławskiej.

W homilii prowincjał sercanów o. Wojciech Bećko podkreślił, że osoby konsekrowane muszą być czytelnym znakiem Chrystusa, powinny być zawsze otwarte na przyjście wielkich dzieł, których On nieustannie dokonuje dla dobra Kościoła i całej ludzkości.

Składając ks. kardynałowi okolicznościowe życzenia przedstawiciele zgromadzeń zakonnych podkreślali, że właśnie z Jego inicjatywy katedra wrocławska jako jedna z pierwszych w Polsce była przed laty właśnie 2 lutego miejscem uczczenia Dnia Życia Konsekrowanego.

W czasie Mszy św. uroczyście odnowiono śluby zakonne. Mszę św. poprzedziło nabożeństwo celebrowane w Kolegiacie pw. Świętego Krzyża w intencji zmarłych w ciągu 1000-lecia członków męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych.

We wrocławskich uroczystościach Dnia Życia Konsekrowanego uczestniczyli: biskup pomocniczy Jan Tyrawa, członkowie kapituł: katedralnej i świętokrzyskiej oraz liczni przedstawiciele męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych z terenu całej archidiecezji.

Zielona Góra

Z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego w sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie spotkał się w dniu 2 lutego z osobami konsekrowanymi z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej biskup Adam Dyczkowski. Ks. biskup przewodniczył liturgii jubileuszowej i wygłosił słowo Boże. W diecezji tej pracuje 11 zgromadzeń męskich i 23 zgromadzenia żeńskie.

W liście skierowanym do osób konsekrowanych bp Dyczkowski napisał m.in. „Pragniemy Wam dzisiaj podziękować za ogrom pracy duszpasterskiej, charytatywnej, wychowawczej i wszelkiej innej, jaką od 1945 spełnialiście i spełniacie na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Dziękujemy Wam szczególnie za dar i wielkie bogactwo cichej modlitwy i ponoszonych ofiar i cierpień. Niech świadectwo miłości do Chrystusa, a w Chrystusie miłości do Ludu Bożego tej ziemi, owocuje obfitymi powołaniami i darem osobistej świętości. Niech mocą modlitwy i cierpienia, a także mocą posłannictwa ewangelizacyjnego, jakie przyjęliście na siebie, uświęca się Lud tej ziemi, który bardzo spragniony jest Boga obecnego i działającego w tych, których powołał i posłał”.

KONFERENCJA WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ŻEŃSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6; 01-015 WARSZAWA (Polska)
fax 022/838.78.02; e-mail: kwpzzz@zakony-zenskie.opoka.org.pl