Wybory 377. Zebrania Plenarnego KEP

Abp Stanisław Budzik został wybrany do Rady Stałej na drugą kadencję. Ponadto jej członkami z wyboru zostali abp Sławoj Leszek Głódź i abp Grzegorz Ryś. Nowym przewodniczącym Zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia będzie natomiast bp Romuald Kamiński. To niektóre z wyników decyzji biskupów obradujących w Lublinie.

Podczas trwającego w Lublinie 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski biskupi wybrali m.in. na drugą pięcioletnią kadencję w Radzie Stałej abp. Stanisława Budzika oraz na pierwszą pięcioletnią kadencję abp. Sławoja Leszka Głódzia i abp. Grzegorza Rysia.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski przygotowuje tematy, które mają być poruszane podczas zebrań plenarnych i podczas Rady Biskupów Diecezjalnych. Ponadto czuwa nad wykonaniem decyzji Konferencji Episkopatu i Rady Biskupów Diecezjalnych i koordynuje prace Episkopatu. Może  też zająć stanowisko w sprawach publicznych, kiedy tego wymaga dobro Kościoła albo konkretne potrzeby wiernych.

W skład Rady Stałej wchodzą: Przewodniczący Konferencji, Zastępca Przewodniczącego, Prymas Polski, Kardynałowie kierujący diecezjami, Sekretarz Generalny oraz sześciu biskupów diecezjalnych i dwóch biskupów pomocniczych wybranych przez zebranie plenarne na okres pięciu lat, z możliwością wybrania na drugą kadencję.

Oprócz dwóch nowych członków Rady Stałej biskupi powołali bp. Romualda Kamińskiego, koadiutora diecezji warszawsko-praskiej nowym przewodniczącym Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Zdecydowali też m.in. o wyborze abp. Andrzeja Dzięgi na delegata KEP ds. Duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej oraz bp. Krzysztofa Włodarczyka na delegata KEP ds. Ruchu Światło-Życie.

Ponadto biskupi zatwierdzili ks. prof. Marka Chmielewskiego jako nowowybranego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Zdecydowali również o ustanowieniu nowej funkcji – Krajowego Moderatora Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Został nim o. Stanisław Jarosz OSPPE zaangażowany w dzieło Duchowej Adopcji.

Publikujemy listę decyzji Zebrania Plenarnego KEP:

Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja

Bp Andrzej Suski – wybór na 2. pięcioletnią kadencję

Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Bp Romuald Kamiński – wybór na 1. pięcioletnią kadencję

Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Bp Antoni Pacyfik Dydycz – wybór na 2. pięcioletnią kadencję

Członek Komisji ds. Misji

Abp Tadeusz Wojda – wybór na 1. kadencję

Członek Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji

O. Michał Olszewski SCJ

Członek  Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

Ks. Jacek Grzybowski (diecezja warszawsko-praska)

Konsultor Komisji Duchowieństwa

Ks. Wojciech Wojtowicz (Rektor WSD w Koszalinie)

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Krajowej Administracji Skarbowej

Abp Andrzej Dzięga – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Stowarzyszenia Żywego Różańca

Abp Wacław Depo – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie

Bp Krzysztof Włodarczyk – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Telewizji Trwam

Abp Sławoj Leszek Głódź – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Kontaktów z ComECE

Bp Janusz Stepnowski – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Asystent Rady Szkół Katolickich

Bp Marek Mendyk – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Kandydat na Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Austrii

Ks. Zygmunt Waza CR

Kandydat na Koordynatora Duszpasterstwa Polskojęzycznego w Holandii

Ks. Krzysztof Obiedziński TChr

Duszpasterz Krajowy Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich

Ks. Waldemar Woźniak – powołanie na 5. pięcioletnią kadencję

Prezes Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

Grzegorz Baran

Krajowy Asystent Kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Ks. Dariusz Wojtecki (Archidiecezja Białostocka)

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mariologicznego

Ks. Marek Chmielewski (Diecezja Radomska – KUL) – zatwierdzenie

Krajowy Delegat KEP przy Europejskim Komitecie Duszpasterzy Akademickich

Ks. Wojciech Surmiak (Archidiecezja Katowicka) – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Asystent Kościelny Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczypospolitej Polskiej

Ks. Henryk Skorowski SDB – powołanie na 3. pięcioletnią kadencję

Krajowy Moderator Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

O. Stanisław Jarosz OSPPE – powołanie na 1. pięcioletnią kadencję

Zatwierdzenie Zarządu Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”

Przewodniczący:

Ks. Andrzej Rusak, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

Zastępca:

Ks. Mirosław Nowak, Dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Skarbnik:

Ks. Wincenty Pytlik, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie

Sekretarz:

S. Natanaela Błażejczyk

Członkowie Zarządu:

O. Aleksander Jacyniak SJ, Kustosz Sanktuarium i Muzeum w Świętej Lipce

Ks. Paweł Tkaczyk, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach.

Zatwierdzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”

Przewodniczący:

Ks. Wiesław Garczarek, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sekretarz:

Ks. Marek Wojnarowski, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu

Członek:

Ks. Wojciech Zdon, Konserwator Diecezjalny Diecezji Radomskiej

Członek Rady Stałej KEP (z wyboru)

Abp Stanisław Budzik – wybór na 2. pięcioletnią kadencję

Członkowie Rady Stałej KEP (z wyboru)

Abp Sławoj Leszek-Głódź  wybór na 1. kadencję

Abp Grzegorz Ryśwybór na 1. kadencję

Zastępca dyrektora Caritas Polska

Ks. Krzysztof Sroka (archidiecezja gdańska) – obok zatwierdzonego wcześniej ks. Marka Deca

Jarosław Bittel

Za BP KEP