Komunikat Zebrania Plenarnego Episkopatu: formacja i edukacja młodzieży w centrum duszpasterstwa

Zaangażowanie duszpasterzy i licznych środowisk młodzieżowych w życie Kościoła budzi nadzieję – piszą biskupi w komunikacie z 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Oprócz formacji młodzieży tematami obrad była m.in. działalność Caritas Polska, kwestia migrantów i uchodźców, w tym emigrantów z Ukrainy oraz rola kultury w ewangelizacji.

Obrady biskupów odbyły się w dniach 13-14 października 2017 r. w Lublinie z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. „Biskupi wyrazili uznanie dla dorobku naukowo-kulturalnego tego uniwersytetu, który kieruje się dewizą Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie). W czasach komunizmu KUL był jedynym działającym katolickim uniwersytetem w Europie Centralnej i Wschodniej. Biskupi podkreślili wkład tej uczelni w umocnienie Kościoła w kraju i za wschodnią granicą. Obecnie KUL jest jednym ze znaczących ośrodków akademickich w Polsce i w Europie” – czytamy w komunikacie.

W związku z przyszłorocznym synodem biskupów, który będzie przebiegał pod hasłem „Młodzież wiara i rozeznanie powołania”, Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2018 Rokiem św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Biskupi, chcąc słuchać głosu młodych, proszą ich o wypełnienie specjalnej ankiety przedsynodalnej dostępnej na stronie www.synod2018.pl. Dziękują także duszpasterzom za towarzyszenie młodym ludziom w rozeznawaniu i realizowaniu ich życiowego powołania.

W komunikacie biskupi wyrazili wdzięczność wszystkim zaangażowanym w działania Caritas Polska zarówno w kraju jak i poza jego granicami, szczególnie wolontariuszom i darczyńcom, którzy pomogli osobom poszkodowanym w nawałnicach.

„Dramat ludzi wypędzanych przez wojny, prześladowania i głód jest ciągłym wyzwaniem dla państw i Kościołów. Biskupi dziękują wspierającym program „Rodzina Rodzinie”, dzięki któremu ponad siedem tysięcy syryjskich rodzin otrzymało pomoc. Podkreślają wagę innych programów pomocowych, które docierają m.in. do Syrii, Jordanii, Libanu i Iraku” – czytamy w końcowym komunikacie, w którym zostały wymienione również takie inicjatywy jak: korytarze humanitarne, „Dzielić Podróż” (Share the Journey), „Globalny Pakt na rzecz Migrantów i Uchodźców” (Global Pact for Migrants and Refugees). Biskupi jednocześnie wyrazili wdzięczność władzom państwowym za pomoc humanitarną niesioną ofiarom konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Dziękując za dotychczasową życzliwość okazaną osobom przybywającym z Ukrainy do Polski, Episkopat prosi o dalszą otwartość i gościnność wobec nich. Zwraca się również z prośbą o organizację punktów duszpasterskich dla grekokatolików tam, gdzie zaistnieje taka potrzeba.

W komunikacie z Zebrania Plenarnego KEP czytamy także o kwestiach związanych z duszpasterstwem małżeństw i rodzin, przyszłością Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie i działalnością seminarium Orchard Lake w USA. Podkreślono także rolę muzeów diecezjalnych, które są przykładem ewangelizacji poprzez kulturę i sztukę.

„Pasterze Kościoła błogosławią Polakom w kraju i za granicą. W Dniu Święta Edukacji Narodowej polecają w modlitwie uczących we wszystkich rodzajach szkół oraz rozpoczynających nowy rok akademicki, dziękując jednocześnie za trud nauczania i wychowania. W roku 100. rocznicy objawień fatimskich, 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 140. rocznicy objawień maryjnych w Gietrzwałdzie, dziękując za włączenie się w inicjatywę modlitewną „Różaniec do Granic”, zachęcają do stałego odmawiania różańca” – czytamy na zakończenie komunikatu.

BP KEP

Pełna treść komunikatu  Za episkopat.pl.