List do Benedykta XVI

Z wielkim bólem przyjmujemy bowiem informacje o kolejnych atakach na Waszą Świątobliwość, a także – szerzej – na sakrament kapłaństwa w kontekście oskarżeń kierowanym przeciw duchownym niektórych krajach o przestępstwa na tle seksualnym przeciwko nieletnim. Zdajemy sobie sprawę, że nawet pojedyncze nadużycia w tym zakresie są źródłem cierpienia i podobnie jak wszyscy chrześcijanie jesteśmy boleśnie poruszeni informacjami o nich. Błagamy też Boga Wszechmogącego, by w swym miłosierdziu ukoił cierpienie prawdziwych ofiar tych przestępstw, był ich umocnieniem i Boskim Lekarzem.

Pożałowania godne nadużycia niektórych przedstawicieli duchowieństwa stały się powodem bezprzykładnego i nasilającego się od dłuższego czasu ataku mediów i środowisk liberalnych na cały Kościół katolicki. Ich prawdziwym celem jest zniszczenie zaufania społecznego do Kościoła, do jego nauczania, do kapłanów i osób konsekrowanych oraz zakwestionowanie i postawienie w stan podejrzenia wielowiekowej posługi wielkiej rzeszy osób i tak licznych  instytucji katolickich w zakresie wychowania i formacji młodych ludzi. W ostatnich tygodniach ten skoordynowany i brutalny atak dotyka osobiście Waszą Świątobliwość i Jego bliskich Współpracowników. Przez mnożenie opartych na fałszywych lub wątpliwych podstawach oskarżeń próbuje się zasugerować, a nawet wprost wmówić społeczeństwom w wymiarze globalnym, iż najwyżsi przedstawiciele Kościoła poprzez bierność, a nawet ukrywanie niektórych przestępstw stali się niejako współodpowiedzialni za ich dokonanie.

 Znając osobiste wieloletnie zaangażowanie Waszej Świątobliwości w przezwyciężenie skutków tych nadużyć i sprawiedliwe ukaranie winnych, jesteśmy tym boleśniej ugodzeni siłą ostatnich ataków szczególnie, iż wywodzą się ze środowisk, które przyczyniły się bezpośrednio do szerzenia relatywizmu i permisywizmu w zakresie etyki seksualnej.

 Nie dysponujemy środkami, które we współczesnym świecie uchodzą za potężne i skuteczne. Nie mamy możliwości przeciwstawić się wprost fali medialnych ataków i pomówień. Jako Córki i Synowie Kościoła deklarujemy naszą wytrwałą modlitwę i osobistą ofiarę w intencji Waszej Świątobliwości a także całej katolickiej Wspólnoty.

 Wierzymy głęboko, że Chrystus Zmartwychwstały jest z nami, a skutki ostatnich ataków nie osłabią mocy Jego Przesłania i  ewangelicznej misji Kościoła we współczesnym świecie. Z pokorą modlimy się też za sprawców przestępstw i nadużyć – które tak zraniły Kościół – by widoczne dziś skutki zła, doprowadziły ich do prawdziwej pokuty i nawrócenia.

                Z synowskim oddaniem i prośbą o papieskie błogosławieństwo

 

S. Danuta Wróbel
Przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych
Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

S. Weronika Sowulewska
Przewodnicząca Konferencji Żeńskich Klasztorów
Kontemplacyjnych w Polsce

Ks. Tomasz Sielicki SChr
Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych
Zakonów Męskich w Polsce

Warszawa, 8 kwietnia 2010