Zebranie Plenarne Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Rzym 7 -11 maja 2010 r.

W dniach od 7 do 11 maja w Rzymie, miało miejsce Zebranie Plenarne Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych zgromadzeń żeńskich. Zebranie takie odbywa się co trzy lata, za każdym razem w hotelu ERGIFE w Rzymie, ze względu na pojemność oferowanego miejsca. Podobnie jak w latach ubiegłych, zgromadziło się około 800. przełożonych generalnych z 87 krajów świata. Zgromadzeń polskich należących do UISG – z ojczyzny i spoza jej granic – reprezentowanych było tylko dziewięć.

Słowa klucze wszystkich konferencji były wzięte z pism św. Jana od Krzyża: Znam dobrze źródło, co tryska i płynie, choć się dobywa wśród nocy.

Wysłuchaliśmy pięciu konferencji, które ogniskowały się na wymiarze mistycznym i profetycznym życia zakonnego. Podkreślano, że prorok czasów dzisiejszych winien być, bardziej niż kiedykolwiek, mistykiem. To z żywego kontaktu z Bogiem rodzi się siła i dynamizm jego misji w dzisiejszym świecie podobnym niejednokrotnie do głębokiej nocy.

Tematy i referenci:

Fr. Ciro Garcia, OCD,  Mistyka i proroctwo

Sr. Judette Gallares, RC (Indie), Refleksja biblijna na temat mistyki i proroctwa

Sr Liliane Sweko, SNDdeN (Afryka), Wezwane by proroczym światłem rozjaśnić świat pogrążony w ciemności

Rabbi Arthur Green (USA), Teologia empatii

P. Bruno Secondin, OCarm, Gałązka drzewa ‘czuwającego’i ‘wrzący kocioł’ (Jer 1,11-13). Przyszłość naszego mistyczno-prorockiego dziedzictwa.

Wystąpieniom towarzyszyły dialogi, prace w grupach i dzielenie się na forum.  

Owocem spotkania była deklaracja zgromadzenia, której treść można zawrzeć najkrócej w stwierdzeniu: Przyszłość życia zakonnego zależy od wyrazistości jego wymiaru mistycznego i profetycznego. W treści przesłania – deklaracji wskazano na konieczność odkrywania, czerpania i smakowania z niewyczerpanego Źródła, jakim jest Jezus Chrystus – Słowo i Chleb Życia. Uczestniczki zwróciły również uwagę na konieczność przeżywania naszej codzienności w aspekcie mistyczno-profetycznym. Wzywały też to ujawniania i zapobiegania temu co można określić mianem „nocy” w życiu Kościoła, społeczeństwa i życia zakonnego.

Matce Bożej, która jest wzorem życia oddanego Bogu, życia mistyczno-prorockiego, poświęcone zostały ostatnie, następujące słowa dokumentu:

Jak Maryja, pozostańmy trzeźwe i czuwające
wytrwale poszukując Źródła, które nieustannie tryska,
pewne, że Ono pozwoli się odnaleźć pomimo ciemności nocy.
Pełne teksty wystąpień znajdują się na stronie internetowej Unii:

www.uisg.org; www.vidimusdominum.org

Spotkanie Rady Poszerzonej UISG

Po zakończeniu Zebrania Plenarnego, w dniach od 13 do 14 maja 2010, odbyło się spotkanie Rady Poszerzonej UISG, która skupia łącznie ponad 60 delegatek konstelacji ze wszystkich kontynentów. Jedną z trzech delegatek konstelacji Europa Wschód 6 była reprezentantka Polski m. Danuta Wróbel, snmp.

Rada zbiera się raz na półtora roku – przy okazji zebrania plenarnego i „na półmetku”.  Oprócz omawiania tematów wynikających ze statutów Unii, obradująca w Wiecznym Mieście Rada skupiła się na analizowaniu sposobu zarządzania Unią i na wyborze nowego, 8 – osobowego zarządu. Według statutów, zarząd jest wybierany raz na trzy lata. Przed trzema laty jednak dokonano wyboru – na próbę – trzech przewodniczących, powierzając każdej po jednym roku przewodniczenia. Przełożone generalne tłumaczyły się zbyt dużym obciążeniem posługą we własnym zgromadzeniu i odmawiały przyjęcia przewodniczenia na trzy lata, stąd takie rozwiązanie. Obecna Rada, po wielu dyskusjach, przyjęła kolejne modyfikacje. Aktualna przewodnicząca została wybrana n 1, 5 roku, czyli do następnego zebrania Rady. Potem może być wybrana na dalsze 1, 5 roku lub zastąpiona.

Nowy zarząd UISG:

Sr Mary Lou Wirtz (USA) Przewodnicząca
Siostry Franciszkanki Córki Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

Sr Soledad Galerón (Spagna) Wiceprzewodnicząca
Siostry Maryi Niepokalanej “Misjonarki Klaretynki”

Sr M. Theresia Hörnemann (Germania)
Misjonarki Służebnice Ducha Świętego

Sr Felicia Harry (Ghana)
Siostry naszej Pani od Apostołów

Sr Amelia Kawaji (Giappone)
Siostry Miłosierdzia Misjonarki z Berriz

Sr Lazzarotto Loiri (Brasile)
Siostry Niepokalanego Poczęcia naszej Pani z Lourdes

Sr Louise Madore (Canada)
Córki Mądrości

Sr Marian Moriarty (Irlanda)
Instytut Błogosławionej Panny Maryi

Zastępczynie:

Sr Beatriz Acosta (Colombia)
Zakon Towarzystwa Maryi Naszej Pani