18-19 wrzesień 2010 r. Sesja dla Sióstr Katechetek, Nauczycielek, Wychowawczyń internatów i burs

Komisja ds. Wychowania i Nauczania przy Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych serdecznie zaprasza na sesje o tematyce:

NOWE PRĄDY I NURTY W PEDAGOGICE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO WYCHOWANIA. OSOBA KONSEKROWANA W RELACJACH WE WSPÓLNOCIE I ŚRODOWISKU POSŁUGI. Spotkanie odbędzie się w Seminarium Duchownym w Częstochowie, ul. św. Barbary 41, w dniach 18 – 19 września 2010r. rozpoczęcie w sobotę o godz. 8.00, zakończenie w niedzielę ok. godz.12.00.

Zgłoszenia prosimy kierować do Sekretariatu Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych pocztą elektroniczną na adres: kwpzzz@zakony-zenskie.opoka.org.pl lub telefonicznie: 022/ 838 78 02