Życzenia Przewodniczącego Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP

Umiłowane w Chrystusie Panu drogie Siostry podążające drogą rad ewangelicznych,

po raz kolejny w naszym życiu wchodzimy w tajemnicę Wielkiego Tygodnia, by celebrować Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to dla nas szczególny czas zadumy nad naszym życiem i powołaniem. W Dziejach Apostolskich czytamy: Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów (Dz 10, 40-43).

Każda Siostra zakonna powołana jest do kontynuacji posłannictwa Jezusa Chrystusa w dzisiejszym świecie. Jesteśmy bowiem tymi, którzy uczestniczą w uczcie Eucharystycznej, karmiąc się Jego Słowem, spożywając Jego Ciało i pijąc Jego Krew. Mamy zatem mocą Ducha Świętego, który został nam dany, ogłaszać ludowi i dawać świadectwo o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To nasze głoszenie uobecnia się w świadectwie codziennego życia – osobistego i wspólnotowego. Drogie Siostry pragnę z całego serca Wam i Waszym wspólnotom złożyć najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Życzę, by czas Paschy Jezusa Chrystusa był dla Was okazją do umocnienia wiary, nadziei i miłości. Pokój Wam – to pierwsze słowa, jakie Jezus skierował do Uczniów po swoim Zmartwychwstaniu. Niech ten pokój Chrystusowy napełnia Wasze serca. Bądźcie świadkami odwiecznej Miłości Boga do człowieka; zachowujcie młodość ducha; przemieniajcie dzisiejszy świat entuzjazmem Waszego życia. Bądźcie zwiastunkami poranka Wielkanocnego, a tęsknotą Waszego serca – na wzór św. Marii Magdaleny – przywołujcie obecność Jezusa.

Wszystkim Wam – drogie Siostry zakonne – pragnę wyrazić moją głęboką wdzięczność za dar Waszej obecności w Kościele i świecie. Niech dobry Bóg obdarza Wasze wspólnoty nowymi, wiernymi powołaniami. Z serca wam dziękuję za obecność i za wszelkie dobro.

Z pasterskim błogosławieństwem –

+ Jacek Kiciński CMF Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP