Życzenia Przewodniczącej KWPŻZZ: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?  Nie ma Go tutaj, zmartwychwstał. (Łk 24, 5-6)

Czcigodna i Droga Matko/Siostro

     W imieniu Konsulty WPŻZZ oraz  Sióstr posługujących w Sekretariacie życzę, aby Misterium Paschalne, w którym będziemy uczestniczyć podczas nadchodzących Świąt, było dla każdej z nas i naszych wspólnot źródłem radości i mocy do dawania świadectwa o zwycięstwie Chrystusa. Niech wypływające z naszego powołania w Kościele zatroskanie o innych, szczególnie małych i błądzących, budzi w ich sercach nadzieję, ożywia wiarę, rozpala miłość i otwiera na przyjęcie łask Zmartwychwstałego Pana.

       Pełnienie powierzonej przez Ducha Świętego misji w naszych Zgromadzeniach, a także nieodłączne od niej trudności, niech w blasku Poranka Wielkanocnego nabierają głębokiego duchowego znaczenia i prowadzą do wewnętrznej przemiany naszych serc,  Kościoła i świata.

     Z wdzięcznością za wspólną troskę o świętość życia konsekrowanego oraz z darem świątecznej modlitwy,  serdecznie pozdrawiam

/-/ m. Maksymilla Pliszka

przewodnicząca Konferencji WPŻZZ

 

Dębica,  na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2018