Odeszła do Domu Ojca Matka Aniceta Teresa Borowska Przełożona Generalna Sióstr Loretanek

Matka Aniceta swoje doczesne życie ukończyła w piątek 10 września 2021 r. w późnych godzinach wieczornych po ciężkiej chorobie, przeżywszy 71 lat życia, z czego 53 lata w powołaniu zakonnym.
Matka Aniceta Teresa Borowska urodziła się 2 lutego 1950 r. w miejscowości Kurcewo na ziemi szczecińskiej. Do Zgromadzenia Sióstr Loretanek wstąpiła 5 sierpnia 1968 roku. Podczas obłóczyn do nowicjatu otrzymała imię zakonne Aniceta. Pierwszą profesję złożyła 15.08.1971r., a profesję wieczystą 15.08.1976 r.
W początkowych latach życia zakonnego podejmowała obowiązki przy dzieciach, w zakrystii, przez dłuższy okres była zaangażowana w apostolstwo w drukarni i wydawnictwie Sióstr Loretanek, gdzie pracowała jako linotypistka oraz zecerka.
Od 1982 roku, przez sześć lat, pełniła funkcję przełożonej domu w Mińsku Mazowieckim podejmując równocześnie katechezę młodzieży w parafii Narodzenia NMP.
W roku 1988 w domu generalnym w Warszawie objęła pracę księgowej w Wydawnictwie Sióstr Loretanek. Na Kapitule w 1993 roku została wybrana na ekonomkę generalną i zadanie te pełniła przez sześć lat. Po kolejnej kapitule w 1999 roku przez sześć lat pełniła obowiązki asystentki generalnej i równocześnie sekretarki generalnej. Od 2005 roku była przez dwie 3-letnie kadencje przełożoną domu w Warszawie Rembertowie. Kolejną jej posługą była praca w kancelarii parafialnej w Augustowie, a z końcem grudnia 2012 roku rozpoczęła pracę w Centrali Radia Maryja w Chicago w USA. Od marca 2017 roku pełniła urząd przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Loretanek.
Kontynuując rozpoczętą przez poprzedniczki duchową formację Sióstr Loretanek oraz przygotowania do 100-lecia powstania Zgromadzenia, przeprowadziła je przez obchody roku jubileuszowego. 31 lipca 2021 r. cieszyła się z ostatniego akcentu tych obchodów, jakim była konsekracja kościoła w Sanktuarium maryjnym w Loretto. 15 sierpnia 2021 r. w Loretto przeżywała jubileusz 50-leia swoich ślubów zakonnych. Na kontynuację jej roku jubileu-szowego Pan Bóg powołał ją do swego Królestwa.
Zgromadzenie Sióstr Loretanek gorąco prosi o modlitwę za zmarłą Matkę Anicetę i zaprasza na uroczystości pogrzebowe, które będą przebiegać według następującego porządku:
WTOREK, 14 WRZEŚNIA 2021 R.
W Katedrze pw. św. Michała Arch. i św. Floriana Męcz. w Warszawie na Pradze z możliwością modlitwy przy trumnie:
godz. 15.30 – Modlitwa różańcowa, godz. 16.00 – Msza święta żałobna
ŚRODA, 15 WRZEŚNIA 2021 R.
Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto,
godz. 11.30 Modlitwa brewiarzowa, po niej modlitwa różańcowa,
godz. 13.00 Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks. bp. Romualda Kamińskiego, po której nastąpi pochowanie ciała na miejscowym cmentarzu zakonnym.
Dobry Jezu, okaż Matce Anicecie swoje miłosierdzie!

Opracowała: s. Brygida Olędzka