28-30.09. 2010 r. SYMPOZJUM dla Sióstr pracujących w dziełach charytatywnych w Warszawie ul. Żytnia 11

Komisja Dzieł Charytatywnych przy Konsulcie WPŻZZ w ramach swojej pracy i pomocy siostrom pracującym czy prowadzącym dzieła charytatywne organizuje kolejne spotkanie formacyjne dla sióstr w dniach 28-30 września 2010 w Warszawie. Temat spotkania:   ”Aby być świadkami Miłości – jak otwierać się na Miłość i dzielić się Nią”. Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio na adres Sekretariatu Konsulty WPŻZZ, 01-015 Warszawa, Skwer Kard. Wyszyńskiego 6  do 15 września 2010.

PROGRAM SPOTKANIA SIÓSTR PRACUJĄCYCH W DZIEŁACH CHARYTATYWNYCH

28-30 .09. 2010 w Warszawie ul. Żytnia 11

w Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza

SYMPOZJUM   PT.   „ABY BYĆ ŚWIADKAMI MIŁOŚCI – JAK  OTWIERAĆ SIĘ NA MIŁOŚĆ I DZIELIĆ SIĘ NIĄ”

28 wrzesień 2010  (wtorek)

13.00 – Zapisy uczestniczek sympozjum

14.00-  14.30 – Spotkanie organizacyjne i zapoznawcze

14.30 – 16.30 – „Pielęgnacja a degradacja powołania do bycia kobietą. Doświadczenia kapelana więzienia dla kobiet”. O. Tadeusz Rzekiecki OMI kapelan więzienia dla kobiet w Lublińcu.

16.30 – 17.00 – Przerwa

17.00  – 18.30  –  „Pielęgnacja a degradacja powołania do bycia kobietą. Doświadczenia kapelana więzienia dla kobiet”.- cd.

19.00 –  Msza Św.  z  Nieszporami

29 wrzesień 2010 ( środa)

 8.30 – 10.30 –   „Kobieta konsekrowana pracująca w dziełach charytatywnych – zagrożenia , kryzysy, wypalenie zawodowe, odpoczynek „ Ks. dr Krzysztof Wons SDS

10.30 – 11.00  –  Przerwa

11.00 – 13.00  –  Kobieta konsekrowana pracująca w dziełach charytatywnych – zagrożenia , kryzysy, wypalenie zawodowe, odpoczynek „ Ks. dr Krzysztof Wons SDS – cd.

13.00  –  Msza św.

14.00 – 14.30 –   Przerwa

14.30 -16.30  –   „Kobieta konsekrowana pracująca w dziełach charytatywnych – zagrożenia , kryzysy, wypalenie zawodowe, odpoczynek”. Ks. dr Krzysztof Wons SDS – cd.

16.30 – 17.00  –   Przerwa

17.00 – 17.30 –   Nieszpory

17.30 –  18.30 –  Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu

30 wrzesień 2010 ( czwartek )

 8.00 – Msza św. z Jutrznią

9.00 – 10.30  –   „Jak dawać świadectwo wierności własnemu powołaniu tworząc Wspólnotę Życia z osobami potrzebującymi na przykładzie Wspólnoty „Betlejem”. Ks. Mirosław Tosza  Wspólnota „Betlejem” Chrześcijański Dom   Modlitwy i Życia z Ubogimi  z Jaworzna

10.30 – 11.00  –  Przerwa;

11.00 – 12.30 –  Jak dawać świadectwo wierności własnemu powołaniu tworząc Wspólnotę Życia z osobami potrzebującymi na przykładzie Wspólnoty „Betlejem”.

12.30 –  13.00  Dyskusja i podsumowanie spotkania.

 PS.

Dojazd do Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza w Warszawie ul. Żytnia 11 – z centrum Warszawy tramwajem  w kierunku Woli. Wysiadamy w Alei Solidarności na przystanku ŻELAZNA lub OKOPOWA.