Wyrazy współczucia po wypadku samochodowym

W imieniu własnym oraz w imieniu Konferencji WPŻZZ chciałabym zapewnić o modlitwie za Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, ofiary wypadku samochodowego z dnia 1 czerwca br. Prosimy Miłosiernego Boga o życie wieczne dla tragicznie zmarłej s. Reginaldy i s. Carissimy, a także o szybki powrót do zdrowia dla s. Joanny i s. Adrii.

W poczuciu siostrzanej bliskości łączymy się duchowo z M. Dąbrówką Augustyn i całym Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Śląskich. Niech dobry Bóg wypełnia serca pokojem i ukoi ból po tej ogromnej stracie.

Ewa Kaczmarek MChR
Przewodnicząca KWPŻZZ