„Powołanie Boże dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty” – podkreśla Ojciec Święty w swoim orędziu. Zachęca „wszystkich wiernych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za pielęgnowanie i rozeznawanie powołań”. Przypomina, że powołanie rodzi się w Kościele i „nikt nie jest powołany wyłącznie dla jakiegoś określonego regionu ani dla jakiejś grupy czy ruchu kościelnego, ale dla Kościoła i dla świata. Odpowiadając na Boże powołanie młody człowiek może lepiej rozważyć rozliczne charyzmaty, uczy się poznawać i kochać braci i siostry, którzy idą innymi niż jego drogami, a powstałe więzi umacniają we wszystkich ducha wspólnoty”.

„Powołanie wzrasta w Kościele” – pisze dalej Franciszek. Dlatego „w czasie procesu formacji przydatne jest jakieś doświadczenie pracy apostolskiej razem z innymi członkami wspólnoty, na przykład ewangelizowanie peryferii, odkrywanie skarbu kontemplacji w doświadczeniu życia klauzurowego, lepsze poznanie misji ad gentes w kontakcie z misjonarzami, duszpasterstwa w parafii i  diecezji wraz z księżmi diecezjalnymi”. Ponadto Papież wskazuje, że „powołanie jest wspierane przez Kościół. Po dokonaniu zasadniczego wyboru droga powołaniowa w Kościele nie kończy się, lecz realizuje się w dyspozycyjności do służby, w wytrwałości i w formacji permanentnej”. Szczególną rolę mają tu księża, ale także wszyscy wierni „Macierzyństwo Kościoła wyraża się w wytrwałej modlitwie o powołania oraz przez oddziaływanie wychowawcze i towarzyszenie tym, którzy odczuwają Boże powołanie. Realizuje to również poprzez staranną selekcję kandydatów do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego” – dodaje Ojciec Święty.

Za Radio watykańskie