S. Monika Budyta została nową przełożoną generalną

Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego wybrało dziś na posiedzeniu wyborczym XVI Kapituły Generalnej nową przełożoną generalną, piątą w historii naszej Wspólnoty. Została nią s. Monika Budyta (od Niebieskiego Baranka). Bogu niech będą dzięki. Duch Święty zawiał do Łodzi i od obowiązków pełnionych w łódzkiej wspólnocie lokalnej sprowadził siostrę Monikę na urząd do Krakowa. Jutro kolejny dzień obrad Kapituły – wybory radnych.

Za: Jadwiżanki.pl