Świat potrzebuje kobiecego serca

Pielgrzymka Kobiet przybyła w sobotę, 21 października na Jasną Górę. Doroczne spotkanie organizuje Duszpasterstwo Kobiet i Polski Związek Kobiet Katolickich.

Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 w bazylice przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Kobiet. Do odprawiania Eucharystii został użyty Kielich Życia i Przemiany, złożony na Jasnej Górze w 1982 r. przez polskie kobiety jako wotum dla Jasnogórskiej Matki. W pielgrzymce uczestniczyła m.in. dr Maria Jankowska, prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich.

„Witam serdecznie i pozdrawiam was, drogie panie: babcie, matki, żony, córki, siostry zakonne, członkinie instytutów życia konsekrowanego – mówił witając pątniczki o. Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry – Z tego miejsca pragniemy wam podziękować za to, że łącząc życie zawodowe z obowiązkami w małżeństwie i rodzinie, dążycie do pogłębiania formacji religijnej. Dbacie o pozycję rodzin, bronicie statusu kobiety w rodzinie i społeczeństwie, propagujecie chrześcijański model wychowania, że prowadzicie akcje w obronie życia”.

„Drogie siostry, wpatrując się dzisiaj w Maryję, małżonkę Józefa i matkę Zbawiciela, dostrzegamy w Niej najpiękniejszy ideał kobiecości. Ona przyjmując Boże Słowo, wypełniając wolę Boga i swoje powołanie, stała się wzorem kobiety mądrej, a tym samym kobiety prawdziwie pięknej” – podkreślił w homilii bp Wiesław Szlachetka.

„Świat potrzebuje kobiecego serca, zwłaszcza dzisiaj, gdy na wielką skalę wkrada się bezduszność i egoizm, a liberalny feminizm i ideologia gender próbują zniekształcić pojęcie płci, małżeństwa i rodziny” – podkreślił kaznodzieja.

Homilię zakończył cytując słowa papieża Jana Pawła II skierowane do kobiet: „Dziękujemy ci kobieto matko, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka. Dziękujemy ci kobieto małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża. Dziękujemy ci kobieto córko i kobieto siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo swej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. Dziękujemy ci kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury. Dziękujemy ci kobieto konsekrowana, która na wzór najświętszej z kobiet Matki Chrystusa podejmujesz służbę Kościołowi. Dziękujemy ci kobieto za to, że jesteś kobietą”.

W programie pielgrzymki były także konferencja nt. „Marta i Maria w obrazie ucznia Chrystusa” oraz Droga Krzyżowa.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn

Za Jasna Góra