Kadencja Przewodniczącej i Członkiń Konsulty przedłużona do najbliższego Zebrania Plenarnego

List Przewodniczącej do Członkiń Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych W Polsce

Czcigodne i Drogie Matki,

Serdecznie pozdrawiam w imieniu Konsulty i Sekretariatu naszej Konferencji w tym szczególnym czasie cierpienia, czasie izolacji i niepewności. Łączymy się na pewno w modlitwie za cały świat dotknięty pandemią, za tych, którzy chorują, za zmarłych, za ich rodziny. Obejmujemy pełną wdzięczności modlitwą tych, którzy są na pierwszej linii frontu, za lekarzy, pielęgniarki, współpracowników, wolontariuszy, wśród których w wielu krajach są coraz liczniejsze siostry zakonne. Dziękujemy Bogu, że otacza nas, to jest cały świat, swą bezwarunkową miłością i miłosierdziem i nie ustańmy w głoszeniu nadziei. Bóg Miłosierny wie najlepiej jak pomóc, aby całe to cierpienie uczyniło nas mocniejszymi, mądrzejszymi i bardziej miłującymi wszystkich, bez wyjątku.

Piszę dziś do Matek także w sprawie formalnej. Za kilka dni, 26 kwietnia 2020 kończy się kadencja obecnego zarządu Konferencji. Jak wiemy wiosenne zebranie plenarne, które powinno było być zebraniem sprawozdawczo-wyborczym nie doszło do skutku, w związku z tym nasz Sekretariat napisał do Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pytanie, co w takiej sytuacji zrobić i czy trzeba zwrócić się do Kongregacji z prośbą o odpowiednią dyspensę. W odpowiedzi otrzymałyśmy komunikat, który przesłałyśmy już Matkom, że Kongregacja udziela ogólnej dyspensy od Konstytucji i Statutów dającej możliwość przesunięcia terminu ewentualnych kapituł stosownie do możliwości w danym kraju i powiadomienia Kongregacji o nowym terminie.(załączamy ponownie ten komunikat). W piśmie przewodnim do Sekretarki Generalnej, które było odpowiedzią na wspomniane wyżej zapytanie, napisano: „każdy instytut (zakonny) a więc i konferencja może przenieść swe zebranie plenarne zachowując warunki określone w komunikacie”.

W związku z powyższym pragnę doprecyzować dwie sprawy (1) jesienne zebranie plenarne, ustalone wstępnie na 6-8 października 2020 (jeśli warunki pozwolą) będzie miało charakter  sprawozdawczo-wyborczy; (2) mandat obecnego zarządu Konferencji  (Konsulta) zostaje przedłużony na podstawie powyższej dyspensy, do wyborów, kiedy będą mogły się odbyć. Zdajemy sobie bowiem wszyscy sprawę, że ustalamy terminy w sytuacji, której do końca przewidzieć nie możemy.

Jednocześnie pragnę powiadomić Matki, że na stronie internetowej Kongregacji IŻKSŻAp www.congregazionevitaconsacrata.va można od pewnego czasu znaleźć dokumenty i teksty w języku polskim.

Pozdrawiam Matki bardzo serdecznie i łączę się w modlitwie o Boże Miłosierdzie –

m. Maksymilla Pliszka

Przewodnicząca KWPŻZZ

20 kwietnia 2020

Dekret Kongregacji IŻKISŻAp


thumbnail of COMUNICATO RINVIO POL