146 Zebranie Plenarne KWPŻZZ

146 Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych odbyło się w Częstochowie, na Jasnej Górze. Zebranie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 13.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu, którą celebrował i homilię wygłosił ks. bp Jacek Kiciński.

Następnie w godz. 14.45 – 15.45 ks. bp Jacek Kiciński przedstawił temat: Wierzę w Kościół Chrystusowy. Konsekrowani w Kościele dziś – blaski i cienie.

Po półgodzinnej przerwie przewodnicząca Konferencji s. Dolores Zok powitała nowe członkinie Konferencji oraz przedstawiła bieżące komunikaty. Drugi wykład nt. nowej ewangelizacji zaprezentował ks. Artur Mularz z diecezji tarnowskiej.

Po wykładzie przewodnicząca s. Dolores Zok zdała sprawozdanie z udziału w spotkaniu przedstawicieli Konferencji życia konsekrowanego z Dykasterią ds. ŻKiSŻA, które miało miejsce w dniach 29-30 marca w Rzymie.

Drugi dzień Zebrania Plenarnego rozpoczął się Eucharystią celebrowaną w Kaplicy Matki Bożej przez ks. bpa Artura Ważnego. Po przejściu do Bastionu św. Barbary miało miejsce przedpołudniowe spotkanie z ks. bp. Arturem Ważnym, które obejmowało zarówno konferencję nt. nowej ewangelizacji jak i pracę warsztatową w grupach. Wykłady popołudniowe poprowadził ks. Piotr Ślęczka SDS nt. sekularyzacji.

Pod koniec Zebrania s. Dolores Zok przedstawiła bieżące informacje.

s. Krescencja Huk, sekretarka