Zakończyło się szkolenie z ochrony danych

1 czerwca zakończyło się w Krakowie szkolenie z ochrony danych osobowych dla nowych inspektorów, które trwało od kwietnia do czerwca 2024 r.  Uczestniczyło w nim 97 sióstr, które spotykały się na zajęciach przez pięć sobót.

Celem szkolenia w ciągu 20 godzin wykładowych było teoretyczne i (głównie) praktyczne wprowadzenie osób wyznaczonych do zadań IOD w podmiotach kościelnych, które zobowiązane są do stosowania prawa kanonicznego, w tym i zakonnego oraz stosują w swojej działalności (np. w ramach realizacji charyzmatu zakonnego) także prawo świeckie. Szkolenie było także przydatne dla osób kierujących podmiotami kościelnymi takimi jak DPS, placówki oświatowe, wychowawcze i inne, działające na gruncie prawa kościelnego i świeckiego.

W ramach szkolenia prowadzone były warsztaty, które miały za cel przekazanie umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji związanej z ochroną danych oraz indywidualne konsultacje, które umożliwiały weryfikację poprawności jej utworzenia.

Organizatorem szkolenia była Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce we współpracy z Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych oraz z Instytutem Ochrony Danych Osobowych w Kościele Katolickim Bona Fama. Wśród wykładowców były także przedstawicielki kierownictwa UODO.