Łączmy się w tym, co dobre – niech miłosierdzie popłynie do wszystkich mrocznych miejsc i przyniesie Życie tam, gdzie wydaje się panować śmierć! Do tych wszystkich, którzy są gotowi kontynuować (albo rozpocząć) NOCNE WOŁANIE o Boże Miłosierdzie dla ofiar handlu ludźmi i sprawców ich cierpienia:  W każdą pierwszą sobotę miesiąca (dokładniej z piątku na sobotę) – wstajemy o godz. 3:00 w nocy – modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach zaprzestania handlu ludźmi, o wybawienie dla ofiar tej zbrodni i nawrócenie dla sprawców cierpienia. Plakat

Nocna Re- AKCJA przeciwko handlowi ludźmi nie skończyła się!
Może trwać – jeśli chcesz… CHCESZ?

Zamieniamy NOC(E) w MOC MIŁOSIERDZIA

Do tych wszystkich, którzy są gotowi kontynuować (albo rozpocząć) NOCNE WOŁANIE o Boże Miłosierdzie dla ofiar handlu ludźmi i sprawców ich cierpienia:

W każdą pierwszą sobotę miesiąca (dokładniej z piątku na sobotę) – wstajemy o godz. 3:00 w nocy – modlimy się Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencjach zaprzestania handlu ludźmi, o wybawienie dla ofiar tej zbrodni i nawrócenie dla sprawców cierpienia.

Z różnych miejsc, a jednak RAZEM, w pierwsze soboty miesiąca (do 8 lutego 2017 – dzień św. Bakhity) kładziemy na sercu JEZUSA wszystkich udręczonych, poniżanych, okradanych z wolności, których życie zostało podeptane i zmiażdżone… Może ich głos osłabł, a ich ufność  ustała , może ogarnięci mrokiem zła i okrucieństwa zagubili wiarę w dobrego Boga – w ich imieniu  wołamy „dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie…”. Prosimy o nawrócenie dla handlarzy ludźmi i wszystkich napędzających tę machinę zbrodni, jakim jest współczesne niewolnictwo.

Przed każdą sobotą przypomnimy się i podamy  dokładną intencję oraz kilka myśli, by poruszyć nasze serce i wyobraźnię miłosierdzia. Intencji jest wiele… tak jak i różne są oblicza współczesnego niewolnictwa i problemy związane z nim. Chcemy wszystko to ogarnąć naszym przyzywaniem Bożego miłosierdzia  – Jego miłości, która uwalnia, wyzwala, leczy, stwarza na nowo…

Czujesz się przynaglony? – Dołącz!
Masz opory, lęk przed trudem ?– Nie poddawaj się! Odwagi!
Wiele braci i sióstr potrzebuje naszej re- akcji na ich ich cierpienie!

A teraz technicznie:

Szukamy sposobów jak dotrzeć do siebie nawzajem… Póki co:
*na FB  – jeśli chcesz kliknij: Wezmę udział! i proszę poszerz krąg przez udostępnienie
https://www.facebook.com/events/1723265674563650/
*Dla tych, którzy nie mają FB – napiszcie na adres: bakhitapl@gmail.com„Dołączam do akcji”
*Dla tych, którzy nie poruszają się w internetowych przestrzeniach – Po prostu BĄDŹCIE Z NAMI!

Wciąż trwa akcja oszukiwania, sprzedawania, handlowania ludzkim życiem
niech więc trwa i nasza re – akcja! MOC modlitwy przeciw mocom ciemności!

Do włączenia się w inicjatywę zaprasza Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa przy KWPŻZZ