Warszawa 15-17 kwietnia 2009 – 119. Zebranie Plenarne Konferencji

„Kryzysy w życiu zakonnym – dramat, czy szansa”

119. Zebranie Plenarne Konferencji odbyło się w Warszawie, w gmachu Konferencji Episkopatu Polski w dniach 15-17 kwietnia 2009 r. Głównym przedmiotem refleksji była sprawa kryzysów w życiu zakonnym. Przełożone zastanawiały się nad tym czy kryzysy są szansą czy dramatem w życiu osoby zakonnej. Zebranie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył i homilię wygłosił Abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. M. Danuta Wróbel SNMPN, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ, wprowadziła w tematykę Zebrania Plenarnego i powitała nowe członkinie Konferencji. Następnie M. Jolanta Olech USJK, Sekretarka Generalna Konferencji WPŻZZ, w swoim wystąpieniu  omówiła wydarzenia ostatnich miesięcy, między innymi Synod Biskupów na temat Słowa Bożego, 100-lecie Kongregacji IŻKiSŻA, Sesję formacyjną Przełożonych Wyższych, która odbyła się od 2 do 8 marca 2009 r.

W drugim dniu przełożone dyskutowały w grupach nad problemem kryzysów i rolą przełożonych w ich rozwiązywaniu zarówno w aspekcie psychologicznym, jak i duchowym. Dyskusja była poprzedzona konferencjami s. Jadwigi Zasuwik, służki NMP – przełożonej prowincjalnej. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił Bp Wacław Depo, Przewodniczący Komisji Mieszanej Biskupi – Przełożeni Wyżsi. Następnie omówił prace Komisji, jej istnienie i działanie. W ramach komunikatów o. Grzegorz Filipiuk OFMCap przedstawił inicjatywę zorganizowania studium dla sióstr  archiwistek i bibliotekarek . Z kolei ks. prof. Jacek Nowak SAC zaprosił do wzięcia udziału w studiach podyplomowych z zakresu liturgiki, organizowanych na UKSW.

W trzecim dniu Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił o. Kazimierz Malinowski OFMCON, Sekretarz Generalny Konferencji Zakonów Męskich. Następnie Bp Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny KEP przedstawił temat: Aktualności z życia Kościoła w Polsce – relacje z Państwem. Kolejnym punktem było sprawozdanie z prac UCESM-u i z przygotowania spotkania w Polsce w lutym 2010 przedstawione przez M. Danutę Wróbel. Podejmowane były również inne tematy związane z życiem Kościoła i zakonów oraz, jak zawsze, sprawy bieżące Konferencji.