Inauguracja nowego roku akademickiego w Studium Formacyjnym

W dniu 7 października 2016 w Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 w Warszawie, rozpoczęły  swoje zajęcia  uczestniczki Studium Formacyjnego. W obecnym roku na Studium wpisało się ponad 40 osób: od kandydatek po śluby wieczyste.  Są to siostry z 15 Zgromadzeń zakonnych.

W inauguracji wzięła udział M. Maksymilla Pliszka,  przełożona generalna Służebniczek BDNP, Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ oraz konsultorka M. Antonina Kasjaniuk, przełożona generalna Sióstr od Opatrzności Bożej.

Mszę św. inauguracyjną i homilię wygłosił ks. Rektor PWTW prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Studium jest zorganizowane przez konsultę Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnychi afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jan Chrzciciela.

Studium trwa 3 lata, i daje możliwości naszym siostrom z formacji zdobywania wiedzy teologicznej. Można do niego dołączać każdego roku I być od 1-3 lat, tzn. na ile formacja pozwala.  Po zaliczeniu 3 lat uczestniczka otrzymuje dyplom, a osoby chętne, które podejmą dalszą naukę na Papieskim Wydziale Teologicznym mogą mieć zaliczone nawet 2 lata studiów teologicznych. Wykłady odbywają się 2 razy w miesiącu w piątki i soboty, po 10 godzin w czasie jednego zjazdu.

Wysoki poziom wykładów prowadzonych przez wykładowców kilku uczelni i nastawienie na formację jest cennym wkładem w wychowanie młodego pokolenia sióstr.

Cenną sprawą jest także doświadczanie wspólnoty rówieśniczek, czego w wielu naszych Zgromadzeniach zaczyna już brakować.

Módlmy się gorąco  o nowe powołania do służby w Kościele  a także o wzrost tych, które już podjęły tę drogę.

s. Aleksandra Huf SSpS

Inauguracja roku Studium Formayjnego