Papież: niech Europa oddycha dwoma płucami

Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) wybierze swe nowe władze. Głosowanie odbędzie się w trzecim dniu rozpoczętego dziś w Monte Carlo dorocznego zgromadzenia plenarnego tej organizacji.

Potrwa ono do niedzieli 9 października i zakończy się Mszą św., odprawioną przez przewodniczących episkopatów państw naszego kontynentu w katedrze w Monako. Jeszcze dziś wieczorem uczestników zgromadzenia przyjmie w swym pałacu książę Monako Albert II.

W skierowanym do uczestników zgromadzenia przesłaniu papież Franciszek docenił „wielki wkład CCEE” we wspieranie braterskich relacji kościelnych. Zachęcił do kontynuowania służby narodom naszego kontynentu, podkreślając znaczenie jego „dwóch płuc: płuca wschodniego i płuca zachodniego”. Prosił przewodniczących konferencji biskupich, by oświecali sumienia wiernych, „dając im kryteria oceny i rozeznawania, aby nie dali się zwieść kulturze światowości”. Zachęcił, by Kościół w Europie coraz bardziej stawał się „Kościołem wychodzącym”, radosnym zwiastunem Ewangelii miłosierdzia i świadkiem nadziei.

Obrady dotyczyć będą głównie wyzwań stojących dziś przed Europą, misji Kościoła i służby CCEE, która w br. obchodzi 45-lecie swego istnienia. Przewodniczący konferencji biskupich zapoznają się raportem Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie, z wyzwaniami stojącymi przed Kościołem na innych kontynentach oraz z perspektywami dialogu katolicko-prawosławnego po spotkaniu papieża Franciszka i patriarchy moskiewskiego Cyryla w Hawanie w lutym br.

W sobotę 8 października odbędą się wybory nowego prezydium CCEE (przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących) na pięcioletnią kadencję 2016-2021. Wybrani mogą być tylko aktualnie sprawujący swą funkcję przewodniczący konferencji episkopatu.

Dotychczasowy przewodniczący, 64-letni kard. Péter Erdő z Węgier pełni tę funkcję już drugą kadencję i nie może zostać wybrany po raz trzeci. Natomiast dwaj dotychczasowi wiceprzewodniczący: 73-letni kard. Angelo Bagnasco z Włoch i 67-letni abp Angelo Massafra z Albanii mogą być kandydatami w wyborach, gdyż sprawują tę funkcję po raz pierwszy.

We wspomnianym przesłaniu Franciszek podziękował kard. Erdő za 10 lat przewodniczenia CCEE z duszpasterską gorliwością i stawianiem na pierwszym miejscu ewangelicznej miłości.

Podsumowując swoją 10-letnią pracę na rzecz Kościoła w Europie, kard. Erdő podkreśla, że CCEE nie jest „organem podejmującym decyzje”, ani też „kontynentalną władzą hierarchiczną”. Jej powołaniem jest „wspomaganie wymiany myśli, dialogu i braterstwa między biskupami” naszego kontynentu.

– Wybierając 10 lat temu przewodniczącym biskupa z Europy Wschodniej, zgromadzenie plenarne CCEE w Sankt Petersburgu wyraziło intencję wspierania dzielenia się doświadczeniami wiary, życia Kościoła i braterskiego dialogu, obejmującego wszystkich od Atlantyku do Uralu, a nawet dalej po Ocean Spokojny, gdyż konferencja episkopatu Rosji reprezentuje także katolickie wspólnoty w azjatyckiej części tego kraju – podkreśla prymas Węgier.

W czasie jego przewodnictwa w CCEE angażowała się w inicjatywy ekumeniczne, m.in. współorganizując Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sybinie i współtworząc Europejskie Forum Katolicko-Prawosławne. Zwoływała także liczne spotkania mające na celu „wzrost komunii i wymiany darów między konferencjami biskupimi w odpowiedzi na radości i wyzwania społeczeństw w Europie”.

Podczas obrad w Monte Carlo wyłonieni zostaną także przedstawiciele CCEE we Wspólnym Komitecie CCEE-KEK (Konferencja Kościołów Europejskich) oraz w Komisji CCEE-SECAM (Sympozjum Konferencji Biskupich Afryki i Madagaskaru.

Za Deon