III Kongres Młodych Konsekrowanych

Trwają przygotowania do III  Kongresu Młodych Konsekrowanych – odbędzie się w dniach 13-16 września 2018 r. w Krakowie pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym”.

Zostało przygotowane także – na podstawie wcześniejszego znaku graficznego – logo tego spotkania.

 

REJESTRACJA:

Uzupełniony formularz wstępnego zgłoszenia należy wysłać do końca maja 2018 r. na adresmlodzikonsekrowani@gmail.com

Zgłoszenia imienne w wypełnionym formularzu imiennym, proszę przysłać do dnia 15 czerwca 2018 r. Zgłoszenia dokonane w późniejszym terminie będą uwzględniane w zależności od wolnych miejsc.

Zgłoszenia pod linkiem:http://kongresmlodych.zyciezakonne.pl/informacje/zgloszenia/

WIĘCEJ: Strona internetowa Kongresu

Symbolika logo:

  1. Przedstawia trzy zjednoczone w radości i uwielbieniu Pana Boga postacie, znak jedności różnych form życia konsekrowanego.
  2. Połączenie postaci wskazuje także na wspólnotę, jedną z cech życia konsekrowanego.
  3. Trzy postacie oznaczają wielość i różnorodność form życia konsekrowanego. Są to reprezentanci trzech najliczniejszych grup w Polsce (od lewej): męskich instytutów zakonnych, żeńskich instytutów zakonnych i instytutów świeckich.
  4. Na grafice widoczny jest łączący wszystko krzyż – źródło życia konsekrowanego. To znak Miłości Boga Ojca, z której rodzi się wezwanie do naśladowania Jezusa Chrystusa w jego sposobie życia i w Jego Misji dla zbawienia świata według otrzymanych od Ducha Świętego charyzmatów.
  5. Postacie umieszczone są na tarczy słońca symbolizującej Chrystusa – podmiotu naszej konsekracji. Znak ten jednocześnie podkreśla życie, ciepło i radość towarzyszące życiu konsekrowanemu.
  6. Postacie opasane są różańcem. Odnosi się to do maryjnego wymiaru powołania. Maryja bowiem jest wzorem konsekracji i duchową Matką osób konsekrowanych.

Do udziału w kongresie zaproszone są młode osoby konsekrowane, które są co najmniej rok po profesji (złożeniu ślubów zakonnych, przyrzeczeń, itp). Celem spotkania jest wzajemne poznanie, pogłębienie daru powołania, wymiana doświadczeń i uwielbienie Boga za dar życia konsekrowanego.

Kongres jest kontynuacją bardzo udanej drugiej edycji spotkania młodych konsekrowanych na Jasnej Górze we wrześniu 2015 r.

Na całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież Franciszek: Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.

W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą społeczeństwu i poszczególnym rodzinom. Wielu polskich katolików korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Wszyscy zaś są dłużnikami sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie dla innych.