Siostry zakonne z pomocą ofiarom współczesnego niewolnictwa

Zainspirowane wołaniem tylu kobiet i mężczyzn, współczesnych niewolników, siostry zakonne i osoby, które z nimi współpracują, nie przestają szukać sposobów, jak przeciwdziałać handlowi ludźmi w różnych jego formach i jak pomagać tym, którzy z jego powodu ucierpieli.

W najbliższych dniach Sekcja Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnego Niewolnictwa, działająca w ramach Komisji Dzieł Charytatywnych przy KWPŻZZ organizuje szkolenie dla członków sieci Bakhita. Zainspirowane wołaniem tylu kobiet i mężczyzn, współczesnych niewolników, siostry zakonne i osoby, które z nimi współpracują, nie przestają szukać sposobów, jak przeciwdziałać handlowi ludźmi w różnych jego formach i jak pomagać tym, którzy z jego powodu ucierpieli.

Tym razem wskazaniem i wsparciem są dla nich  słowa Papieża Franciszka: W tym Roku Świętym – Roku Miłosierdzia, Kościół zostanie jeszcze bardziej wezwany do leczenia ran, do opatrywania ich oliwą pocieszenia, do przewiązywania miłosierdziem oraz do leczenia ich solidarnością i należną uwagą. Nie wpadajmy w obojętność, która upokarza, w przyzwyczajenie, które usypia ducha(…). Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc.[1]

Podczas szkolenia, które odbędzie się 4- 5 września 2015 w Seminarium OO. Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie, zostaną pogłębione tematy związane z handlem ludźmi i przeciwdziałaniem temu procederowi. Wykłady i warsztaty prowadzone przez s. Annę Bałchan zaznajomią uczestników spotkania z zasadami  i sposobami pomocy osobom pokrzywdzonym, pomogą zweryfikować postawy osób zaangażowanych w udzielanie pomocy, tak by świadczona pomoc była odpowiednia do potrzeb i stanowiła właściwe wsparcie. Czas ten będzie jednocześnie  formą dzielenia wieloletniego doświadczenia prowadzącej w tym zakresie. W drugiej części spotkania zostanie przedstawiona propozycja Kampanii na rzecz Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi, który przypada na 18 października wraz z konkretnym instruktarzem przygotowania tego wydarzenia. Zapewne nie zabraknie również przestrzeni na wspólne szukanie sposobów jak połączyć nasze siły i razem zaangażować się jeszcze bardziej i jeszcze konkretniej w przeciwdziałanie współczesnym formom niewolnictwa i pomoc ofiarom.

Wszystkich zainteresowanych tymi tematami oraz gotowych na współpracę zapraszamy do Sieci BAKHITA, dołączcie do nas: bakhitapl@gmail.com

s. Joanna L. fmm

[1] Papieska bulla „Misericordiae vultus” – Papież Franciszek