Centrum Ochrony Dzieci

W nawiązaniu do informacji otrzymanych w czasie Zebrania Plenarnego na temat Centrum Ochrony Dzieci, Biura Delegata KEP i inicjatywy „Zranieni w Kościele” przekazujemy baner  inicjatywy „Zranieni w Kościele” z prośbą o zamieszczenia na stronach internetowych zgromadzenia, prowincji i innych w Zgromadzeniu a także, jeśli to możliwe na facebooku. Gdyby ktoś potrzebował plakatu z tymi informacjami trzeba by zwrócić się do S. Anny Papierz pracującej w COD w Krakowie (anna.papierz13@gmail.com) i wskazać adres, na który należy wysłać. Inicjatywa „Zranieni” ma też swoją stronę internetową https://zranieni.info/. gdzie można uzyskać więcej informacji.

Załączam  fragment maila od s. Anny, który był czytany na Zebraniu Plenarnym. Przypomina on potrzeby skierowane do Sióstr. Sądzę, że byłaby to może najbardziej dostępna dla nas forma wsparcia starań Kościoła w tej tak ważnej sprawie

 – istnieje potrzeba rozpowszechniania, promocji nr tego telefonu (banery na stronach www zgromadzeń, parafii, w których siostry pracują – chociaż to na pewno jest trudniejsza, wywieszenie plakatów informacyjnych … ), dostanę je w wersji elektronicznej i mogę przesłać;

– była też propozycja zaangażowania sióstr czynnych zawodowo psychoterapeutek, oczywiście ważna będzie weryfikacja tych osób, (jeżeli byłyby takie siostry z Krakowa to może mogłyby zaangażować się w naszym tel zaufania; oczywiście wiązało by się to z wcześniejszym szkoleniem dotyczącym prowadzenia takich rozmów itp)

– ta grupa dysponuje kontaktami do psychologów, którzy mogą podjąć się terapii osób zranionych, do prawników; myślę, że w razie potrzeby będzie można z takich kontaktów skorzystać (jak w COD ruszy telefon to będziemy wspólnie korzystać z tych danych)

– pojawiła się też kwestia obecności sióstr, jako delegatów w kuriach, często kobiety wolałyby porozmawiać po prostu z inną kobietą lub nie chcą rozmawiać z księdzem, ale to dalsze sprawy.

s. Jolanta Olech, sekretarka gen. KWPŻZZ