List Przewodniczącej do Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich

M. Maksymilla Pliszka, Przewodnicząca KWPŻZZ wystosowała do wszystkich Członkiń list, który publikujemy:

Bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się w inicjatywę Nowenny różańcowej za Kapłanów. Nadal otaczajmy Kapłanów i ich misję w Kościele naszą siostrzaną modlitwą, aby mieli moc wypełniać z pasją swoje powołanie i przeciwstawiać się zasadzkom Złego, które zawsze czyhają na drodze ich kapłańskiej posługi.

Wsłuchując się w głosy i sugestie sióstr, jak również osób świeckich, na 140 Zebraniu Plenarnym KWPŻZZ podjęłyśmy decyzję, aby szczególną modlitwą otoczyć także ofiary nadużyć seksualnych i dołączyć tę intencję do Kwartalnych Dni Pokuty, które podejmuje każde Zgromadzenie.

Ponadto zaproponowano, aby Zgromadzenia, które chcą i mogą, podjęły podobnie jak wcześniej 9-tygodniową Nowennę różańcową w tej właśnie intencji. Będzie ona trwała od 7 października do 9 grudnia 2019 r. Każdego dnia o godzinie 20.30 spotykajmy się duchowo na wspólnej modlitwie, rozważając tym razem część bolesną Różańca świętego.

Proszę, aby Zgromadzenia, które chcą się włączyć w Nowennę, ustaliły dogodny dla siebie sposób zaangażowania.

Serdecznie Drogie Matki i Siostry pozdrawiam, trwając w zatroskaniu o wszystkich pokrzywdzonych i cierpiących z powodu grzechów osób powołanych w Kościele, którzy z racji swej misji powinni być przykładem, wsparciem i światłem Ewangelii dla Ludu Bożego.

s. Maksymilla Pliszka SBDNP

 Przewodnicząca Konferencji WPŻZZ