XXVIII Sesja formacyjna dla sióstr referentek powołaniowych

Sesja odbędzie się 30 stycznia 2021r. w formie on-line  (przez Microsoft Teams). Tematem spotkania będzie: Jak pójść za Jezusem Eucharystycznym-nowe wyzwania.

Celem spotkań formacyjnych dla referentek powołaniowych jest pogłębianie formacji teologicznej oraz życia wiary i modlitwy, pomoc siostrom referentkom w pełnieniu ich posługi towarzyszenia powołaniom w Kościele i w Zgromadzeniach, dzielenie się doświadczeniem i konkretnymi pomocami w pracy z młodzieżą. więcej  Program