SESJA ON-LINE DLA PRZEŁOŻONYCH ŻEŃSKICH ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

Z inicjatywy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce została zorganizowana w styczniu br. sesja on-line na temat problemów związanych z pedofilią, prewencją i ochroną małoletnich. Sesję koordynuje ks. dr Wojciech Rzeszowski, teolog i terapeuta z Gniezna oraz ks. dr Piotr Studnicki kierownik Biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Sesji patronuje Ks. Abp W. Polak, delegat Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży, Fundacja Św. Józefa i Centrum Ochrony Dziecka z Krakowa. Wykłady obejmą cztery bloki tematyczne:

  1. Pedofilia – Ks. dr Wojciech Rzeszowski, teolog i terapeuta, delegat Arcybiskupa Gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży, stały współpracownik COD w Krakowie;
  2. Aspekty prawne – Ks. dr Jan Dohnalik, prawnik, kanclerz i delegat Biskupa Polowego WP ds. ochrony małoletnich, stały współpracownik COD w Krakowie;
  3. Odpowiedź Kościoła – O. dr Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski; dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie;
  4. Rola komunikacji – Ks. dr Piotr Studnicki, medioznawca, kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Spotkania rozpoczęły się 7 stycznia br. Bierze w nich udział ok. 200-250 sióstr przełożonych wyższych, sióstr z rad generalnych i prowincjalnych oraz formatorek. Wykłady będą kontynuowane prawdopodobnie do początku lutego. Każde spotkanie składa się z 2 – 3 godzin wykładu oraz pytań i dyskusji. Niektóre wykłady zostały powtórzone, a także poszerzone ze względu na duże zainteresowanie sióstr przedstawioną problematyką. W sumie będzie to ok. 12 godzin spotkań.