Zebranie Plenarne 2001 r. – DEKLARACJA

Międzynarodowa Unia Przełożonych Generalnych po swym Zebraniu Plenarnym w 2001 wydała Deklarację, dotyczącą spraw leżących na sercu zakonnicom świata, będącą jednocześnie pewnym programem działania UISG:

My, blisko 800 przełożonych generalnych, reprezentujących milion członkiń katolickich zgromadzeń zakonnych z całego świata, po refleksji nad tematem: Zakonnice: wiele kultur – jedno serce. Posłane, aby być żywą obecnością czułości i miłosierdzia Boga w naszym cierpiącym świecie, oświadczamy publicznie, że pragniemy działać razem i solidarnie w naszych wspólnotach zakonnych i w krajach, gdzie jesteśmy, aby w sposób zdecydowany i na każdym poziomie ujawniać i piętnować wykorzystywanie seksualne i wyzysk kobiet i dzieci, ze szczególnym uwrażliwieniem na handel kobietami, który stał się handlem międzynarodowym i przynoszącym wielkie zyski.

Idąc śladami naszej długiej tradycji jako wychowawczyń, będziemy nadal promowały wychowanie i formację kobiet wewnątrz i poza naszymi instytucjami, angażując środki personalne i finansowe, aby zapewnić kobietom integralny rozwój na każdym etapie życia, pomagając w umocnieniu ich wewnętrznych sił i w docenieniu darów, otrzymanych od Boga dla promowania i obrony życia.

Jako kobiety zaangażowane w obronę praw ludzkich, raz jeszcze deklarujemy solidarność z krajami najuboższymi i potwierdzamy nasze zaangażowanie w działania, zmierzające do likwidacji zadłużenia międzynarodowego.

Jako kobiety sprzeciwiające się ciągłym konfliktom, przemocy i wojnom, wyrażamy nasze zobowiązanie do promowania kultury pokoju i apelujemy do odpowiedzialnych za rządy i za organizacje międzynarodowe, aby zaprzestały sprzedawania i kupowania broni.

Jako kobiety zatroskane o naszą Matkę Ziemię, podejmujemy działania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, aby zmienić destrukcyjne zachowania, które powodują globalny wzrost temperatury i zmiany klimatyczne, zagrażające wszelkim formom życia na ziemi.

Podejmujemy wysiłki, aby nasze zamiary uczynić konkretnymi poprzez sieć komunikacji medialnej między nami i z innymi organizacjami w Kościołach i w społeczeństwach, zainteresowanymi tymi samymi problemami.

Wsłuchane w jednogłośne wołanie, wznoszące się z tylu kultur, odpowiemy nań jako kobiety – uczennice Jezusa Chrystusa, patrząc na świat oczyma serca i współczucia na wzór naszego Boga, który jest Miłosierdziem.