47. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HISTORYKÓW ZAKONNYCH

thumbnail of 47. Spotkanie zaproszenie 2018Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Komisja Historyczna przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce zapraszają na 47. Ogólnopolską Konferencję Historyków Zakonnych, która odbędzie się w Lublinie 18-19 maja 2018 roku

Vivunt in memoria prof. Jerzy Kłoczowski