Charyzmat Betański w służbie Kościoła Świętego

W dniach 30 kwietnia – 3 maja 2018 roku w Domu Formacyjno – Rekolekcyjnym Sióstr Betanek w Kazimierzu Dolnym odbyła się XX Kapituła Generalna pod hasłem: CHARYZMAT BETAŃSKI W SŁUŻBIE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO – NASZE DZIŚ I JUTRO. Obrady poprzedził dzień skupienia prowadzony przez ks. Krzysztofa Naporę SCJ, biblistę. W czasie trwania Kapituły dokonano podsumowania działalności Zarządu Zgromadzenia za ostatnie 6 lat. Siostry skupiły się także nad nowymi drogami rozwoju naszych wspólnot na kolejne lata, szukając odpowiedzi, jak pogłębić duchowość betańską, jakie obszary posługi możemy podjąć w Kościele i jak widzimy teraz i w przyszłości nasz dom betański. W czasie obrad Kapituły siostrom towarzyszyła radą i modlitwą m. Maksymilla Pliszka – Przewodnicząca Konsulty KWPŻZZ.

W czasie Kapituły dokonano wyboru Przełożonej Generalnej i Zarządu. Przełożoną Generalną na kolejne 6 lat została wybrana s. Ruth Maria Kucmierz. Uwielbiając Boga za dar naszego zgromadzenia, prosimy o modlitewne wsparcie.

s. Gabriela