Warszawa, 24-26 kwietnia 2001 – 103. Zebranie Plenarne Konferencji

Tematem wiodącym wiosennego Zebrania była konsekrowana czystość rozważana w różnych aspektach:

* w nauczaniu Kościoła – o. Jozafat Antoni Nowak OFM,

* w aspekcie psychologicznym – s. Janina Nisiewicz RSCJ,

* w aspekcie medycznym – s. Elżbieta Woźna USJK,

* w aspekcie wychowawczym – dyskusja panelowa prowadzona przez siostry reprezentujące wyższe przełożone, mistrzynie różnych etapów formacji oraz klasztory klauzurowe.

W pierwszym dniu Mszy świętej przewodniczył ks. abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Natomiast w drugim dniu o. Jozafat Antoni Nowak, który w homilii nawiązał do święta św. Marka, ewangelisty.

W trzecim dniu Liturgię eucharystyczną celebrował ks. bp Edward Samsel, Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Następnie Ksiądz Biskup przedstawił zadania zakonów w Polsce w III Tysiącleciu.

Podsumowania inicjatyw podejmowanych przez zgromadzenia zakonne, związanych z Rokiem Wielkiego Jubileuszu dokonała s. Janina Telega FMM. Przesłanie Listu Apostolskiego Novo millennio ineunte Ojca Świętego Jana Pawła II przybliżyła m. Mariola Karaś, służebniczka NMP.

W związku z obchodami roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego m.Krystyna Dębowska, franciszkana od cierpiących ukazała troskę Księdza Prymasa o zakony i jego rolę w rozwoju życia konsekrowanego w Polsce.