Życzenia świąteczne m. Maksymilli Pliszki, Przewodniczącej Konferencji WPŻZZ

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. (…) Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany  (Iz 9, 1.5a)

Droga i Kochana Matko wraz z Siostrami

Święta Bożego Narodzenia to święta Miłości, która objawiła się w Bożej Dziecinie i opromieniła świat, pomimo tego, że nie była godnie przyjęta. Niech i dziś ta sama Miłość wypełnia nasze serca i życie naszych wspólnot, byśmy pomimo niechęci świata, z którą się spotykamy, niosły Ją z radością wszędzie tam, gdzie posyła nas Bóg.

Bądźmy świadkami Miłości, szczególnie wobec cierpiących i skrzywdzonych, aby w ich życiu mogła zabłysnąć betlejemska światłość.

Wraz z Siostrami z Konsulty i z Sekretariatu otaczamy modlitwą wszystkie Wspólnoty Zakonne i Maryi adorującej Boże Dziecię zawierzamy wydarzenia, jakie przyniesie nam Nowy Rok 2020, prosząc aby pomagała nam z wiarą i ufnością podejmować wyzwania codzienności.

Z wdzięcznością za wszelkie dobro, które Bóg nam ofiarował w minionym czasie, również przez  Matki i Siostry, świątecznie pozdrawiamy

                                                                       /-/ s. M. Maksymilla Pliszka

                                                                           przewodnicząca KWPŻZZ

Warszawa, Boże Narodzenie 2019