Odszedł do Domu Ojca śp. prof. Jerzy Kłoczowski

W dniu 2 grudnia 2017 r. zmarł profesor Jerzy Kłoczowski. Pogrzeb odbędzie się 12 grudnia o godz. 12.00 w Katedrze w Lublinie, natomiast 13 grudnia o godz. 14.00 w Kościele Dominikanów, ul. Freta w Warszawie. Prof. Jerzy Kłoczowski to jeden z najwybitniejszych historyków polskich, znawca kultury polskiej, historii chrześcijaństwa w Polsce i historii Europy Środkowo-Wschodniej, erudyta, świadek historii i wielki autorytet.

Wspomnienie o śp. Profesorze

Profesor Jerzy Kłoczowski wybitny historyk pracujący na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uczestnik  międzynarodowych spotkań historyków i wykładowca na wielu zagranicznych uniwersytetach, twórca Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce na KUL-u i Instytutu Europy Środkowo – Wschodniej, przyczynił się do stworzenia zespołu sióstr historyczek, przedstawicielek kilkudziesięciu zgromadzeń zakonnych żeńskich zajmujących się historią swoich rodzin zakonnych.  Po porozumieniu z księdzem prymasem Stefanem Wyszyńskim i Wydziałem Spraw Zakonnych kierowanym wówczas  przez księdza biskupa Bronisława Dąbrowskiego  siostry podjęły w 1971 roku badania nad wkładem żeńskich zgromadzeń zakonnych w życie  narodu w latach drugiej wojny światowej. Zespół sióstr istnieje do dziś. Profesor uczestniczył w corocznych zjazdach sióstr, które miały charakter formacyjny, prezentując stan badań historycznych, zapraszał także przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, zgodnie z bieżącymi potrzebami i zainteresowaniem sióstr historyczek. Od roku 1971 do 2003 współpracowała z Profesorem w tym zakresie s. Krystyna Dębowska. Dziś koordynuje te prace s. Agata Mirek. Owocem prowadzonych prac jest 17 tomów serii  „Żeńskie zgromadzenia zakonne w latach 1939 – 1947” wydanych na KUL-u, a także kolejne 3 tomy dotyczące  późniejszego okresu lat 1947 – 1989. Profesor Kłoczowski  brał niejednokrotnie udział, zwłaszcza w początkach prac, w spotkaniach seminaryjnych grup sióstr w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Zawsze darzył siostry wielkim szacunkiem i chęcią pomocy w toku pracy.

Z kontaktów z Profesorem Kłoczowskim  wyniosłyśmy wspomnienie nie tylko wybitnego Naukowca, ale i Człowieka wielkiej kultury i dobrego serca.

s. Krystyna Dębowska