Jubileusz 160 – lecia istnienia i działalności Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej założyła Sługa Boża Matka Antonina Mirska. Dzień złożenia przez nią ślubów zakonnych (8 grudnia 1857 r.) uważany jest za początek Zgromadzenia.

W tym roku data ta wyznaczyła Jubileusz 160-lecia istnienia Zgromadzenia.

Centralne uroczystości dziękczynienia Panu Bogu w Trójcy Jedynemu za dar Zgromadzenia, jego obecność i działalność w Kościele oraz za jego Założycielkę Sługę Bożą Matkę Antoninę Mirską odbyły się dnia 10 grudnia 2017 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz.

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Stefana Regmunta z Zielonej Góry, odprawiona została w kościele parafialnym Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Piaskowej w Grodzisku Maz. Wzięli w niej udział licznie przybyli kapłani z Parafii w których posługują Siostry Opatrzności Bożej, spowiednicy, wykładowcy i kapłani zaprzyjaźnieni ze Zgromadzeniem.

Licznie przybyły też Siostry z poszczególnych placówek (w liczbie około 150 Sióstr), delegacje parafialne, delegacje pracowników i mieszkanek z Domów Pomocy Społecznej oraz dziewczęta Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przemyślu z dyrekcją i wychowawczyniami. Nie zabrakło także parafian, przyjaciół i dobroczyńców, którzy wzięli udział we wspólnym dziękczynieniu.

W tym dniu w dolnym kościele parafialnym można było obejrzeć okolicznościową wystawę mówiącą o historii Zgromadzenia, a także wziąć udział w kiermaszu przygotowanym z tej okazji przez Siostry i podopieczne z różnych placówek.

Wymownym akcentem stało się zakończenie Dnia Jubileuszowego dziękczynienia. Młodzież z Ośrodka Socjoterapii z Przemyśla zaprezentowała sztukę teatralną pt. „W poszukiwaniu szczęścia”, ukazującą życie i działalność Matki Antoniny Mirskiej.

Przygotowanie do świętowania Jubileuszu i przebieg uroczystości uświadomił nam, jak wielkich dzieł dokonał Miłosierny Bóg poprzez serce i ręce Matki Antoniny Mirskiej oraz licznego zastępu Sióstr, które stanęły u początku drogi, tworząc naszą przeszłość i przez Siostry dziś tworzące Zgromadzenie.

Nasze dzisiejsze miejsce w Kościele i społeczeństwie uzmysłowiła nam na nowo Matka generalna Antonina Kasjaniuk na zakończenie uroczystej Eucharystii. Ze słów tych przebijała świadomość, że jesteśmy spadkobierczyniami całego dziedzictwa Zgromadzenia za które z wdzięcznością Bogu dziękujemy i naszym zadaniem jest ponieść to dziedzictwo w następne pokolenia, pokornie odczytując znaki czasu i wolę Pana.

Te Deum laudamus!

Za www.Opatrzności Bożej