M. Olga Ewa Podsadnia – nowa Przełożona Generalna Sióstr Sercanek

Zgromadzenie Służebnic Najśw. Serca Jezusowego (siostry sercanki) w dniu 13 lipca 2016 r. podczas obrad kapituły wybrały nową przełożoną generalną, którą została s. Olga Ewa Podsadnia. Jest ona 11 przełożoną w historii Zgromadzenia i zastąpi na tym urzędzie s. Agnieszkę Kijowską, która przewodziła siostrom sercankom przez ostatnie 12 lat.

Siostra Olga ma 53 lata, pochodzi z diecezji częstochowskiej. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1982 r. i 8 lat później złożyła profesję wieczystą. W 1993 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Historii Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W Zgromadzeniu pełniła obowiązki: katechetki, odpowiedzialnej za bursę dla studentek w Krakowie, przełożonej sióstr w Genzano di Roma we Włoszech, a w latach 2004-2010 wikarii generalnej. Siostra Olga była postulatorem procesu beatyfikacyjnego współzałożycielki Zgromadzenia Matki Klary Szczęsnej, beatyfikowanej w 2015 r. w Krakowie. Od 1 czerwca 2016 r. pracowała w Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu w Watykanie.

www.sercanki