Zapowiedź Kapituły Generalnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Czterdzieści cztery Siostry Szkolne de Notre Dame (SSND) z całego świata zgromadzą
się w dniach od 26 września do 24 października w Marriottsville, MD, USA, na 24 Kapitule Generalnej Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Temat Kapituły brzmi:

“Zaufać i odważyć się. Zadowolone z tego co niewiele, z radością kierujemy całe nasze życie ku tej jedności, dla której Jezus Chrystus został posłany.”

 Cel tego spotkania jest podwójny: nadanie kierunku dla życia i posłannictwa Zgromadzenia w przyszłości oraz wybór przełożonej generalnej
i radnych generalnych na sześcioletnią kadencję.

Siostry proszą wszystkie członkinie Zgromadzenia, współpracowników, rodziny
oraz przyjaciół o modlitwę na czas ustalania kierunku i podejmowania decyzji.

Siostry są bardzo wdzięczne za okazaną im solidarność i modlitwy, aby nadal mogły odważnie oddawać wszystko kim są i co posiadają, dla posłannictwa Jezusa Chrystusa.

Błogosławiona M. Teresa od Jezusa Gerhardinger założyła Zgromadzenie Sióstr Szkolnych
de Notre Dame w 1833 r. w Bawarii. Dzisiaj jest to międzynarodowe zgromadzenie sióstr zakonnych oddanych służbie apostolskiej, żyjących we wspólnocie. Ponad 2.500 sióstr posługuje  w 30 krajach na 5 kontynentach. Ich posłannictwo pogłębiania komunii z Bogiem
i pomiędzy wszystkimi ludźmi, jest przeżywane w pracy apostolskiej ukierunkowanej
na wychowanie  i nauczanie. Siostry wychowują i nauczają z szeroką wizją świata, przekonane o tym, że przemiany świata można dokonać poprzez przemianę człowieka.

Więcej informacji na międzynarodowej stronie internetowej www.gerhardinger.org